Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 1275
Thành viên trực tuyến : 2
 
Quận Kiến An tuyển dụng viên chức giáo dục bậc tiểu học, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên năm 2015
22/12/2015 - 14:07

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

    Thực hiện Công văn số 2700/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm  2015;

    Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Bậc tiểu học:

Chỉ tiêu tuyển dụng là 50 người,

2. Trung tâm Dạy nghề và giáo dục thường xuyên:

Chỉ tiêu tuyển dụng là 01 người.

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:

1. Điều kiện chung:

- Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại địa phương trước ngày 30/11/2015;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định); Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Điều kiện đối với từng vị trí tuyển dụng:

2.1. Giáo viên Văn hóa: 35 người, yêu cầu trình độ Cao đẳng sư phạm tiểu học trở lên

2.2. Giáo viên Âm nhạc: 02 người, yêu cầu trình độ Cao đẳng sư phạm âm nhạc trở lên,

2.3. Giáo viên Mỹ thuật: 02 người,  yêu cầu trình độ Trung cấp sư phạm Mỹ thuật trở lên,

2.4. Giáo viên tổng phụ trách: 02 người, yêu cầu trình độ Cao đẳng sư phạm tiểu học trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ Đoàn - Đội

2.5. Nhân viên thư viện thiết bị: 07 người, yêu cầu trình độ Trung cấp trở lên ở các nhóm ngành: Thư viện, Công nghệ thiết bị

2.6. Văn thư, Thủ quỹ: 02 người,  yêu cầu trình độ Đại học ngành Kế toán Kiểm toán hoặc Kế toán tổng hợp, có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Văn thư

2.7. Giáo viên môn Hoá: 01 người, yêu cầu trình độ Đại học sư phạm Hoá

3. Các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật viên chức không được đăng ký dự tuyển viên chức, gồm:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

Người dự tuyển phải qua xét tuyển (Áp dụng đối với tất cả các vị trí dự tuyển).

1. Nội dung xét tuyển viên chức:

- Xét tuyển: Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra sát hạch:

+  Đối với vị trí giáo viên thực hành chuyên môn trong chương trình giảng dạy cấp tiểu học;

+ Đối với các vị trí khác : phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức hiểu biết liên quan đến vị trí tuyển dụng.

2. Cách tính điểm cho người dự tuyển:

2.1.  Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

2.2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

2.3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

2.4. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

2.5. Trường hợp bằng tốt nghiệp không ghi điểm chỉ xếp loại theo chữ thì quy đổi như sau: Giỏi là 8,0; Khá là 7,0; Trung bình khá là 6,0; trung bình là 5,0

* Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo quy định tại điểm 2.1, 2.2, 2.4 mục 2.

* Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm 2.3, 2.4 mục 2.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và nhân hệ số 2.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm phỏng vấn, thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn, điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn, điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Thí sinh được đề nghị phúc khảo bài viết thực hành.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

- Thí sinh đang hợp đồng thoả thuận hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu, nếu không tham gia tuyển dụng hoặc tham gia tuyển dụng nhưng không trúng tuyển sẽ phải chấm dứt hợp đồng và giải quyết các chế độ theo quy định khi có thí sinh khác trúng tuyển vào chỉ tiêu đó.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức(theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), có dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai vào ảnh và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao hộ khẩu, giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật ra tiếng Việt; Đồng thời, thí sinh phải xuất trình bản gốc để kiểm tra, đối chiếu, trường hợp bản gốc bị mất thì phải xuất trình giấy xác nhận của đơn vị đào tạo (nơi cấp bằng, chứng chỉ gốc) để đối chiếu, kiểm tra;

- Chứng chỉ ngoại ngữ:

+ Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp: trình độ A trở lên hoặc trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng  cho Việt Nam của 01 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác (do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định)

+ Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng: trình độ B trở lên hoặc trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng  cho Việt Nam của 01 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác (do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định);

- Chứng chỉ tin học: (đối với cả thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học): Tin học văn phòng trở lên hoặc trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

6. Hợp đồng lao động có thoả thuận của Uỷ ban nhân dân quận. Bản kê quá trình đóng Bảo hiểm xã hội theo mẫu số 07/SBH ban hành theo Quyết định số 555/QĐ-BHVN ngày 13/5/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (nếu có) chốt đến hết tháng 11/2015;

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

8. Hai ảnh màu cỡ 4x6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau; hai phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên lạc;

(Ngoài bì hồ sơ ghi danh mục các giấy tờ nộp theo thứ tự quy định và số điện thoại liên hệ)

V. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

1. Thông báo tuyển dụng:

- Từ ngày 07/12/2015 đến hết ngày 20/12/2015: thông báo trên Đài phát thanh quận;

- Từ ngày 07/12/2015 đến hết ngày 20/12/2015: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân quận;

2. Tiếp nhận hồ sơ:

- Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 11/12/2015: Bán hồ sơ dự tuyển;

- Từ ngày 07/12/2015 đến hết ngày 04/01/2016: nhận hồ sơ dự tuyển;

- Địa điểm bán và nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ quận Kiến An, số 2 Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Lệ phí dự tuyển: 260.000đ/người (theo hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức tại Thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ)

3. Thời gian thực hiện:

- Ngày 05/01/2016, Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức;

- Ngày 07/01/2016, Hội đồng xét tuyển lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên cổng thông tin điện tử của quận.

- Ngày 11/01/2016, Hội đồng xét tuyển triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thông báo cụ thể thời gian, địa điểm và nội dung, quy trình kiểm tra sát hạch;

- Từ ngày 27/01/2016 đến ngày 02/02/2016, tổ chức xét tuyển;

Trước ngày tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành.

- Ngày 15/02/2016 đến ngày 29/02/2016, niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại UBND quận và trên cổng thông tin điện tử quận;

- Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 29/02/2016: Nhận đơn phúc khảo;

- Từ ngày 01/3/2016 đến ngày 05/3/2016: Tổ chức chấm phúc khảo (nếu có);

- Ngày 08/3/2016, lập danh sách người trúng tuyển báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Sau khi có văn bản thẩm định kết quả tuyển dụng của Sở Nội vụ, hoàn tất các thủ tục tuyển dụng viên chức:

- Ký hợp đồng làm việc với viên chức: dự kiến ngày 01/4/2016, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp.

- Nhận việc: dự kiến ngày 05/4/2016 người trúng tuyển đến nhận việc. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Giao phòng Nội vụ quận triển khai thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của quận, niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân quận.

- Giao Hiệu trưởng các trường Tiểu học có tuyển dụng, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên quận, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị trong thời gian thông báo theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Nội vụ quận Kiến An, số 2 Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An; số điện thoại: 0313878859;

Thông báo này thay thế Thông báo số 388/TB-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân quận Kiến An./.

(phòng Nội vụ quận Kiến An)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
UBND quận ban hành quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
UBND quận Kiến An thông báo lịch Tiếp công dân năm 2020
Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Công bố danh mục TTHC thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
UBND quận triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Văn hóa - Ẩm thực – Thương mại năm 2020
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tại thành phố”
HĐND quận tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quận ủy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Hội nghị Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2021 - 2025
Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 22 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam
Đồng chí Bí thư quận ủy và Chủ tịch UBND quận đối thoại với đại biểu nhân dân
Ủy ban nhân dân quận họp đánh tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng thông báo về độ mặn trong nước