Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 6851
Thành viên trực tuyến : 18
 
Công bố bộ thủ tục hành chính năm 2019
10/04/2019 - 14:43
Công bố bộ thủ tục hành chính năm 2019 (Đã được UBND thành phố Hải Phòng công bố)

Quyết định số 680 ngày 29.3.2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính.pdf

1. Lĩnh vực Công thương.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương.doc

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)

3. Lĩnh vực Giao thông vận tải.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải.pdf

4. Lĩnh vực Lao động, thương binh và Xã hội.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội.rar

5. Lĩnh vực Nội vụ.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ.doc

6. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn.doc

7. Lĩnh vực tài Nguyên và Môi trường.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường.doc

8. Lĩnh vực Thanh tra.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra.rar

9. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và truyền thông.rar

10. Lĩnh vực Tư pháp.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp.rar (Dự Thảo)

11. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)


12. Lĩnh vực Xây dựng.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)


13. Lĩnh vực Y tế.pdf  (Quyết định công bố của UBND thành phố)


14. Lĩnh vực Tài chính.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)

15. Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư.pdf (Quyết định công bố của UBND thành phố)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức phường năm 2018
Công bố bộ thủ tục hành chính năm 2019
Thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Ủy ban nhân dân quận Kiến An đánh giá tình hình kinh tế – xã hội quý I, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp quý II/2019
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Kế hoạch phát triển thông tin quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Kiến An năm 2019
Chương trình công tác tư pháp năm 2019