Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 1776
Thành viên trực tuyến : 2
 
Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên địa bàn quận Kiến An
18/07/2018 - 10:56
Quyết định về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001.2015.pdf

Quyết định ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001.2015.pdf

Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của UBND quận Kiến An.pdf

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001.2015 CỦA UBND QUẬN KIẾN AN .doc

LĨNH VỰC NỘI VỤ.rar

LĨNH VỰC TƯ PHÁP.rar

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.rar

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG.rar

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.rar

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.rar

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.rar

LĨNH VỰC XÂY DỰNG, GIAO THÔNG VẬN TẢI.rar

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH.rar

LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN.rar

LĨNH VỰC Y TẾ.rar

LĨNH VỰC THANH TRA.rar
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức phường năm 2018
Công bố bộ thủ tục hành chính năm 2019
Thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Kế hoạch phát triển thông tin quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Kiến An năm 2019
Chương trình công tác tư pháp năm 2019
Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của quận Kiến An
Danh sách công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Kiến An