Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 11218
Khách trực tuyến : 1325
Thành viên trực tuyến : 3
 
Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
22/10/2019 - 16:21
Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Link: 24_2019_ND-CP_392822.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi(22/10/2019 - 16:21)
Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí"(22/10/2019 - 16:17)
Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019(03/05/2019 - 11:28)
Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH2013(20/04/2019 - 11:27)
Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 (10/04/2019 - 11:18)
Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật(16/11/2018 - 11:28)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14(10/09/2018 - 16:08)
Luật Tố cáo 25/2018/QH14(10/09/2018 - 16:06)
Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14(10/09/2018 - 16:05)
Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14(04/09/2018 - 15:57)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14(29/08/2018 - 16:12)
Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14(29/08/2018 - 16:10)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: