top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 36076
Khách trực tuyến : 3849
Thành viên trực tuyến : 1
 
Nội quy tiếp dân tại UBND phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng
18/11/2011 - 14:49

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NIỆM NGHĨA

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY

Tiếp công dân tại UBND phường Niệm Nghĩa


I. Lịch tiếp công dân:

Buổi chiều thứ 6 hàng tuần : từ 14 giờ đến 17 giờ.

Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ lãnh đạo thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy định của pháp luật.

II. Đối với công dân khi đến nơi tiếp công dân:

1.Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền:

a- Được trình bày những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu được hướng dẫn, giải thích, trả lời về nội dung đã trình bày;

b- Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân;

c- Được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ của mình khi thực hiện quyền tố cáo.

2.Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có nghĩa vụ:

a- Phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy mời. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể uỷ quyền theo quy định;

b- Phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ công chức phường. Không có hành vi gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh nơi tiếp công dân; Không mang theo vũ khí, chất nỗ, chất dễ cháy;

c- Phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận nội dung đã trình bày;

d- Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với Chủ tịch UBND hoặc cán bộ trực tiếp công dân.

III. Đối với cán bộ, công chức được phân công tham gia tiếp công dân

Khi làm nhiệm vụ cán bộ, công chức được phân công tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định. Chỉ được tiếp công dân tại công sở, không được tiếp tại nhà riêng hoặc địa điểm khác.

1.Khi tiếp công dân, cán bộ, công chức phường tiếp công dân có nhiệm vụ:

a- Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung công dân trình bày.

b- Tiếp nhận đơn, thư và tài liệu giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

c- Hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường;

d- Trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành Quyết định hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.

2.Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có quyền:

a- Không tiếp và nhận đơn của những trường hợp đã được kiểm tra, xem xét và có Quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự;

b- Không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, bia (người có hơi men), tâm thần và người có hành vi vi phạm Quy chế, Nội quy nơi tiếp công dân;

c- Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết; cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Trường hợp công dân trình bày bằng miệng nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

Cán bộ, công chức cơ quan và mọi tổ chức, cá nhân đến nơi tiếp công dân phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội quy này./.

                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

                                                               CHỦ TỊCH

                 ( Đã ký )

                                                          Nguyễn Văn Tiến

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền quý II năm 2018(11/04/2018 - 16:51)
Dự thảo NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY về công tác y tế, dân số và KHHGĐ trên địa bàn phường năm 2018(23/01/2018 - 16:16)
Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2018 (dự thảo)(23/01/2018 - 16:13)
THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)(10/01/2018 - 09:05)
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021(06/01/2018 - 09:01)
NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường Niệm Nghĩa khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021(05/01/2018 - 09:05)
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018(05/01/2018 - 08:59)
BÁO CÁO Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018(04/01/2018 - 08:57)
CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường (Nhiệm kỳ 2016-2021)(04/01/2018 - 08:55)
QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường Niệm Nghĩa khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021(22/12/2017 - 08:58)
Thông báo về quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021)(20/12/2017 - 16:20)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân phường Niệm Nghĩa khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021(07/11/2017 - 09:12)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
KẾ HOẠCH 250/KH-BYT TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2018 DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
CÔNG VĂN 751/BTP-PBGDPL NĂM 2018 VỀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH, THIẾU NIÊN” DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH 6110/QĐ-BYT NĂM 2017 VỀ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH 844/QĐ-BCA-V19 VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018-2021” TRONG NĂM 2018 DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH 137/QĐ-LĐTBXH NĂM 2018 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
THÔNG TƯ 24/2018/TT-BQP VỀ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 17/2016/TT-BQP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI VÀ THÔNG TƯ 42/2017/TT-BQP SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 17/2016/TT-BQP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH
CÔNG VĂN 804/BHXH-CSYT VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2018 DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH
THÔNG BÁO 99/TB-VPCP NĂM 2018 VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU DO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
QUY ĐỊNH 124-QĐ/TW NĂM 2018 VỀ GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN ĐỐI VỚI VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
CÔNG VĂN 991/BGDĐT-QLCL VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2018 DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH 117/QĐ-UBDT VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS, MẠI DÂM VÀ CHỐNG TÁI TRỒNG CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY NĂM 2018 DO BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH
CÔNG VĂN 1841/BHXH-P5 NĂM 2018 VỀ THU HỒI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN XUẤT NGŨ DO BẢO HIỂM XÃ HỘI CÔNG AN NHÂN DÂN BAN HÀNH
Đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 độ tuổi dân quân tự vệ - dự bị động viên - phương tiện kỹ thuật
Hội nghị tuyên truyền về công tác xã hội năm 2018
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền quý II năm 2018