top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 36073
Khách trực tuyến : 4009
Thành viên trực tuyến : 2
 
Nội quy tiếp dân tại UBND phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng
18/11/2011 - 14:49

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NIỆM NGHĨA

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY

Tiếp công dân tại UBND phường Niệm Nghĩa


I. Lịch tiếp công dân:

Buổi chiều thứ 6 hàng tuần : từ 14 giờ đến 17 giờ.

Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ lãnh đạo thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy định của pháp luật.

II. Đối với công dân khi đến nơi tiếp công dân:

1.Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền:

a- Được trình bày những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu được hướng dẫn, giải thích, trả lời về nội dung đã trình bày;

b- Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân;

c- Được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ của mình khi thực hiện quyền tố cáo.

2.Khi đến nơi tiếp công dân, công dân có nghĩa vụ:

a- Phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy mời. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể uỷ quyền theo quy định;

b- Phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ công chức phường. Không có hành vi gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh nơi tiếp công dân; Không mang theo vũ khí, chất nỗ, chất dễ cháy;

c- Phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận nội dung đã trình bày;

d- Trường hợp có nhiều người đến nơi tiếp công dân để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì phải cử đại diện để trình bày với Chủ tịch UBND hoặc cán bộ trực tiếp công dân.

III. Đối với cán bộ, công chức được phân công tham gia tiếp công dân

Khi làm nhiệm vụ cán bộ, công chức được phân công tiếp công dân phải mặc trang phục chỉnh tề, đeo thẻ công chức theo quy định. Chỉ được tiếp công dân tại công sở, không được tiếp tại nhà riêng hoặc địa điểm khác.

1.Khi tiếp công dân, cán bộ, công chức phường tiếp công dân có nhiệm vụ:

a- Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung công dân trình bày.

b- Tiếp nhận đơn, thư và tài liệu giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

c- Hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường;

d- Trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành Quyết định hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.

2.Khi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có quyền:

a- Không tiếp và nhận đơn của những trường hợp đã được kiểm tra, xem xét và có Quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự;

b- Không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, bia (người có hơi men), tâm thần và người có hành vi vi phạm Quy chế, Nội quy nơi tiếp công dân;

c- Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết; cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Trường hợp công dân trình bày bằng miệng nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

Cán bộ, công chức cơ quan và mọi tổ chức, cá nhân đến nơi tiếp công dân phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội quy này./.

                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

                                                               CHỦ TỊCH

                 ( Đã ký )

                                                          Nguyễn Văn Tiến

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Dự thảo NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY về công tác y tế, dân số và KHHGĐ trên địa bàn phường năm 2018(23/01/2018 - 16:16)
Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2018 (dự thảo)(23/01/2018 - 16:13)
THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)(10/01/2018 - 09:05)
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021(06/01/2018 - 09:01)
NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường Niệm Nghĩa khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021(05/01/2018 - 09:05)
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018(05/01/2018 - 08:59)
BÁO CÁO Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018(04/01/2018 - 08:57)
CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường (Nhiệm kỳ 2016-2021)(04/01/2018 - 08:55)
QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường Niệm Nghĩa khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021(22/12/2017 - 08:58)
Thông báo về quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021)(20/12/2017 - 16:20)
Kế hoạch tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân phường Niệm Nghĩa khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021(07/11/2017 - 09:12)
Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021(07/11/2017 - 09:10)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Dự thảo NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY về công tác y tế, dân số và KHHGĐ trên địa bàn phường năm 2018
Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ phường về phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2018 (dự thảo)
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng
Các văn bản luật mới ban hành
10 quy định về tiền lương, thuế, BHXH có hiệu lực từ 01/01/2018
THÔNG BÁO Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND phường khóa VIII (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường Niệm Nghĩa khóa VIII (Nhiệm kỳ 2016-2021)
NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường Niệm Nghĩa khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
BÁO CÁO Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường (Nhiệm kỳ 2016-2021)
Lễ đón và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ Phạm Nam Giang
QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường Niệm Nghĩa khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo về quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân phường khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021)