top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 11795
Khách trực tuyến : 4275
Thành viên trực tuyến : 5
 
ĐẢNG ỦY - HĐND - ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG NGHĨA XÁ TIẾP XÚC THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2020
21/01/2020 - 08:36
Sáng hôm nay Đảng ủy  - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phườn Nghĩa Xá tổ chức tiếp xúc thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.Đồng chí Vũ Thị Thành bí thư đảng ủy phường tặng quà Nam thanh niên nhập ngũ năm 2020
Đồng chí phó bí thư đoàn phường trao sổ đoàn Nam thanh niên  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA XÁ TỔ CHỨC LẮP ĐẶT ĐẾ CẮM CỜ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN TỪ NGÀY 18/02/2020(16/02/2020 - 13:59)
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG NGHĨA XÁ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VU-KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020(14/02/2020 - 15:16)
HỘi CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG NGHĨA XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÝ I - KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 VÀ CHÚC, MỪNG THỌ HỘI VIÊN(14/02/2020 - 08:49)
BAN CHỈ ĐẠO HÈ PHƯỜNG NGHĨA XÁ TÔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỀ Ý NGHĨA NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7 (12/02/2020 - 09:16)
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT nCoV ĐẾN 10 Giờ 00, ngày 11/02/2020 (11/02/2020 - 11:15)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHẤT KHỬ TRÙNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA(11/02/2020 - 11:12)
THANH PHƯỜNG NGHĨA XÁ HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC (11/02/2020 - 09:20)
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) (10/02/2020 - 11:23)
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT nCoV ĐẾN 09 Giờ 30, ngày 10/02/2020 (10/02/2020 - 11:19)
CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA(08/02/2020 - 09:40)
NGÀY THỨ 7 CÙNG DÂN(08/02/2020 - 09:27)
Cán bộ, công chức bộ phận một cửa của UBND phường Nghĩa Xá tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona.(07/02/2020 - 16:17)
Chuyển trang    
Trang số:  1/23
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA XÁ TỔ CHỨC LẮP ĐẶT ĐẾ CẮM CỜ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN TỪ NGÀY 18/02/2020
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG NGHĨA XÁ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VU-KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020
HỘi CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG NGHĨA XÁ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÝ I - KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 VÀ CHÚC, MỪNG THỌ HỘI VIÊN
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT nCoV ĐẾN 10 Giờ 00, ngày 11/02/2020
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHẤT KHỬ TRÙNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
THANH PHƯỜNG NGHĨA XÁ HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT nCoV ĐẾN 09 Giờ 30, ngày 10/02/2020
Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội : Bộ Luật Lao động
Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội : Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA
NGÀY THỨ 7 CÙNG DÂN
Cán bộ, công chức bộ phận một cửa của UBND phường Nghĩa Xá tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona.