top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 24728
Khách trực tuyến : 6411
Thành viên trực tuyến : 4
 
PHƯỜNG TRẠI CAU RA QUÂN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HƯỞNG ỨNG NGÀY THỨ 7 CÙNG DÂN
23/10/2019 - 07:34  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TỔ DÂN PHỐ SỐ 16 PHƯỜNG TRẠI CAU(11/11/2019 - 08:00)
ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 11 HĐND THÀNH PHỐ(11/11/2019 - 07:57)
PHƯỜNG TRẠI CAU SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ - HƯỞNG ỨNG NGÀY THỨ 7 CÙNG DÂN(02/11/2019 - 09:43)
PHƯỜNG TRẠI CAU RA QUÂN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HƯỞNG ỨNG NGÀY THỨ 7 CÙNG DÂN(23/10/2019 - 07:34)
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG TRẠI CAU TỔ CHỨC KỶ NIỆM 28 NĂM NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI. SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019(30/09/2019 - 14:18)
CẢI TẠO, NÂNG CẤP NGÕ 34 HÀNG KÊNH, PHƯỜNG TRẠI CAU(30/09/2019 - 14:14)
TRUNG THU TẠI PHƯỜNG TRẠI CAU(20/09/2019 - 14:02)
LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 2/9 PHƯỜNG TRẠI CAU(05/09/2019 - 09:33)
PHƯỜNG TRẠI CAU RA QUÂN CÔNG TÁC TRẬT TỰ ĐƯỜNG HÈ, AN TOÀN GIAO THÔNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.(20/08/2019 - 07:08)
PHƯỜNG TRẠI CAU RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT(12/08/2019 - 07:13)
THÔNG BÁO TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY 10/8/2019 PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TRẠI CAU(09/08/2019 - 16:49)
PHƯỜNG TRẠI CAU TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN TỔ DÂN PHỐ(08/08/2019 - 16:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/14
Số bản ghi trên trang:
top-banner