Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 223478
Khách trực tuyến : 3783
Thành viên trực tuyến : 1
 
Đại hội đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020: Đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ
21/07/2015 - 14:13

Đại hội đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020: Đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ

 

Sau 5 năm, quận Ngô Quyền trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính, dịch vụ sau cảng và khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố. Kết quả đó là nhờ Đảng bộ quận chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó với nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh.

 

Nêu cao vai trò, trách nhiệm đi đầu của cán bộ, đảng viên

 

Thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 21 đề ra, Quận ủy Ngô Quyền xác định nhiệm vụ then chốt, đòn bẩy là vấn đề cán bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Quận ủy quan tâm đặc biệt đến việc chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ với yêu cầu đề ra là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải cơ bản giải quyết được các vấn đề của địa phương. Nghị quyết của các chi bộ, đảng bộ hướng mạnh trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn và các vấn đề dân sinh. Cùng với việc thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn liền với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Quận ủy lựa chọn thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Điển hình là việc lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là tại các bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông"; đánh giá khả năng vận động quần chúng, gương mẫu đi đầu các phong trào của cán bộ, đảng viên cơ sở trong mô hình “Tổ dân vận”…

 

Từ việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2006 – 2010, Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND quận thường xuyên rà soát, sửa đổi, ban hành các thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành. Áp dụng công nghệ thông tin và các quy trình ISO vào việc quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho việc giám sát, kiểm tra của lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. UBND quận bố trí những cán bộ có trình độ chuyên môn tốt nhất vào làm việc tại các bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông"... Qua đó, Quận ủy Ngô Quyền xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ.

 

 

Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ và nhân dân quận Ngô Quyền hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 21 đề ra. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng thuận cao trong việc hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của nghị quyết. Sau 5 năm, quận Ngô Quyền đang trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính, dịch vụ sau cảng và khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố. Kết quả đó là nhờ Đảng bộ quận chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó với nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh.

 

 

Cùng với việc thực hiện lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo 8/13 phường triển khai thí điểm thành lập Tổ dân vận. Các cán bộ, đảng viên tham gia tổ dân vận đi đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết những vấn đề bức xúc gắn với cải cách hành chính, các vấn đề dân sinh, công tác giải phóng mặt bằng… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cấp chính quyền. Việc thí điểm thành công mô hình này giúp công tác dân vận có bước chuyển mới. Với việc bí thư chi bộ là tổ trưởng dân vận, thành viên là các đồng chí trong ban công tác mặt trận, người có uy tín, nên các công việc được triển khai đồng bộ, kịp thời từ Đảng ủy đến chi bộ, tổ dân vận và các thành viên.

 

Cùng lo việc của dân 

 

Nhờ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, tiền phong gương mẫu, nhiều công việc trước kia tưởng chừng không thể thực hiện được thì nay có nhiều người dân xắn tay cùng với chính quyền giải quyết một cách nhanh chóng… Các Đảng bộ cơ sở đều chú trọng và ưu tiên thực hiện các vấn đề liên quan đến dân sinh như: cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị; định hướng lĩnh vực cần thu hút vốn đầu tư xã hội; rà soát lại quy hoạch, các dự án không khả thi, dự án treo để mạnh dạn đề xuất bỏ; kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng và cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị; bổ sung các giải pháp để thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu; giải pháp tăng nguồn vốn đầu tư, kêu gọi xã hội hóa phục vụ các công trình của quận… Nhiều vấn đề búc xúc, liên quan đến dân sinh được giải quyết, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 21 đề ra. Kinh tế quận tiếp tục ổn định và duy trì sự tăng trưởng, khai thác có hiệu quả cao các nguồn lực và lợi thế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, thu ngân sách quận tăng bình quân 5%/năm, là đơn vị có số thu ngân sách cao nhất thành phố. Cơ cấu kinh tế của quận chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng công nghiệp chiếm 27,2%; tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 72,8%. Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường và đầu tư xây dựng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực…

 

Sự tích cực vào cuộc của cán bộ, đảng viên trong vận động nhân dân giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn; đóng góp mở rộng, cải tạo ngõ, ngách, sắp xếp trật tự đường hè, giữ gìn vệ sinh môi trường, lắp đặt đèn chiếu sáng…, đưa quận Ngô Quyền trở thành điểm sáng của thành phố về công tác an sinh xã hội và phát triển, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Trên địa bàn quận có hàng loạt các tuyến đường kiểu mẫu về kiến trúc hạ tầng, kiến trúc cảnh quan, có vai trò kết nối hệ thống giao thông đô thị, thu hút các trung tâm thương mại dịch vụ như đường Lê Hồng Phong, Đông Khê 2… Khu đô thị mới Ngã Năm-Sân bay Cát Bi, cùng với đường Lê Hồng Phong trở thành điểm nhấn, trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, vui chơi giải trí chất lượng cao của thành phố… Sự mở rộng đô thị và trung tâm tài chính, thương mại trên địa bàn quận tạo sinh kế mới cho người dân từ phát triển thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, quận quan tâm nâng cấp cải tạo các ngõ, ngách, thoát nước, điện chiếu sáng,cải tạo hạ tầng khu dân cư thu nhập thấp trên địa bàn các phường, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận phấn đấu hoàn thành mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng quận trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của thành phố, là đô thị xanh, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống của nhân dân. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ quận tiếp tục chọn công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân là giải pháp then chốt. Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sáng tạo, nhạy bén với cái mới, tạo mô hình mới, động lực mới có tính đột phá để thực hiện tăng trưởng kinh tế theo cơ cấu nâng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, xây dựng quận là trung tâm dịch vụ thương mại lớn của thành phố. Quận tiếp tục thực hiện hiệu quả cao Chương trình cải cách tổng thể nền hành chính, lấy xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền điện tử”; tổ chức sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh giản, hiệu quả, tăng cường tính chuyên nghiêp của đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến dân sinh.

 

Nguyễn Xuân Phi

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ 22: Quyết nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020(21/07/2015 - 14:28)
Xây dựng Quận Ngô Quyền trở thành đô thị văn minh, hiện đại(21/07/2015 - 14:26)
Đại hội Đảng bộ Quận Ngô Quyền lần thứ XXII thành công tốt đẹp(21/07/2015 - 14:25)
Phát hành sách lịch sử Đảng bộ Quận Ngô Quyền(21/07/2015 - 14:19)
Đưa chính quyền đến với tổ chức và công dân để phục vụ tốt hơn(21/07/2015 - 14:16)
Đại hội đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020: Đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ(21/07/2015 - 14:13)
Quận ủy Ngô Quyền đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng(11/06/2015 - 08:25)
Quận Ngô Quyền ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015(08/06/2015 - 08:59)
Quận ủy Ngô Quyền: 116/117 chi bộ, Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới(02/06/2015 - 10:25)
Quận Ngô Quyền đánh giá thực hiện thí điểm mô hình Tổ dân vận(22/05/2015 - 10:08)
Đảng bộ Công ty cổ phần tập đoàn VLC lãnh đạo đơn vị trở thành tập đoàn kinh tế mạnh(19/05/2015 - 09:41)
Đảng bộ Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yamamura phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh(19/05/2015 - 09:26)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Giải thể Trường Tiểu học Gateway địa chỉ số 6 Máy Tơ, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền
Tuyển dụng viên chức Trung tâm Dân số ở phường thuộc Quận Ngô Quyền năm 2019
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/QU ngày 29/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy
Thường trực Quận ủy nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án thiết kế Dự án chỉnh trang đô thị khu vực Sân vận động Máy Tơ
Đảng bộ Quận Ngô Quyền tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019
Thông báo về việc tiếp nhận công chức phường vào viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền
Trường THCS Lạc Viên đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2
Trường Tiểu học Chu Văn An khai giảng và phát động Chương trình “Giữ trọn ước mơ”
Ông Võ Văn Thưởng dự khai giảng năm học mới tại Quận Ngô Quyền
HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 8: Tuyên truyền về tình hình an ninh biển, đảo Việt Nam; Thông tin tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Quận Ngô Quyền
Kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên Quận Ngô Quyền năm 2019
Quận Ngô Quyền: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, đô thị, môi trường
Đồng chí Đào Trọng Đức giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Ngô Quyền
UBND phường Lạc Viên chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết
Hội Nạn nhân chất độc da cam Quận Ngô Quyền: Vận động hơn 5,3 tỷ đồng hỗ trợ hội viên