Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 96587
Khách trực tuyến : 8741
Thành viên trực tuyến : 23
 
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2019
30/09/2019 - 16:16

Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp
và hoạt động thương mại  trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2019

1. Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng năm 2019

Về sản xuất công nghiệp:

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố
9 tháng/2019 ước tăng 24,03% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 51 nhóm ngành kinh tế cấp 4, có 35 ngành có IIP tăng so với cùng kỳ, trong đó tăng cao nhất là ngành
sản xuất mô tơ, máy phát điện: tăng 244,06%; ngành sản xuất thiết bị truyền thông tăng 86,88%; ngành đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 34,51%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 32,76%. Có 16 ngành có IIP giảm so với cùng kỳ, trong đó ngành sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng giảm 35,74%; ngành sản xuất bia giảm 19,53%; ngành sản xuất thuốc lá giảm 16,47%...

Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, các dự án công nghiệp trọng điểm; Chủ trì và tham gia ý kiến thẩm định các công trình công nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tràng Cát, KCN Sao Mai; Hướng dẫn thực hiện trình tự thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Tân Trào; xem xét mở rộng CCN Tiên Lãng và thành lập CCN Tiên Cường 1; Chủ trì thẩm định: Báo cáo đầu tư CCN Đò Nống; CCN làng nghề Cơ khí và Đúc; CCN Giang Biên; Giới thiệu các CCN đã được quy hoạch cho Công ty Cổ phần tập đoàn VLC nghiên cứu, lựa chọn để đầu tư phát triển công nghiệp... Triển khai thực hiện 04 đề án khuyến công quốc gia và 09 đề án khuyến công địa phương. Yêu cầu các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn thực phẩm. Phối hợp với Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng đảm bảo cấp điện ổn định cho các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố.

Về thương mại, xuất khẩu:

Hoạt động thương mại nội địa: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng/2019 ước đạt 97.330 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ và đạt 72,56% kế hoạch năm.

Sở thường xuyên theo dõi hoạt động cung ứng hàng hóa, bình ổn giá, bình ổn thị trường; Nắm tình hình hoạt động của các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ hạng 1 và hạng 2; Theo dõi tình hình phát triển cơ sở hạ tầng thương mại: các dự án đầu tư xây dựng chợ Tú Sơn huyện Kiến Thụy; chợ Đông Hải 2 quận Hải An; chợ Vàm Láng huyện Tiên Lãng…; Dự án phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị gắn liền với khu đô thị, khu dân cư của Công ty CP đầu tư Tây Bắc. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn trong công tác quản lý chợ; Phối hợp với các sở, ngành triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ phát triển thị trường trong nước.

Hoạt động xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố 9 tháng/2019 ước đạt 11.660 triệu USD, tăng 93,4% so với cùng kỳ và đạt 115,73% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng năm 2019, Sở đã cấp hơn cấp 33.200 bộ C/O ưu đãi đi thị trường các nước cho doanh nghiệp, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi C/O; Phổ biến, tuyên truyền một số Thông tư mới liên quan đến xuất xứ hàng hóa ưu đãi do Bộ Công Thương ban hành; Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp đón bắt, tận dụng lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Thông qua công tác cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi tại Sở Công Thương Hải Phòng, hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp đã đáp ứng được tiêu chí xuất xứ quy định tại FTAs thế hệ mới và cơ bản tận dụng được ưu đãi thuế quan.

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, trong những tháng cuối năm ngành Công Thương Hải Phòng tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao, trong đó chú trọng tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, Triển khai Kế hoạch của Sở thực hiện Chương trình hành động số 76-Ctr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ hai, Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Trung tâm thuộc Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác, Chủ đề năm 2019 và các nhiệm vụ khác do Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố giao. Nắm bắt tình hình các dự án trọng điểm, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chủ trì trả lời đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng diễn ra vào tháng 10/2019.

Thứ ba, Tiếp tục thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Báo cáo đầu tư và Quyết định thành lập CCN đối với các CCN: Đò Nống, Làng nghề cơ khí và Đúc Thủy Nguyên, Tân Trào, Giang Biên; Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng CCN: Chiến Thắng, Tiên Lãng... Hoàn thiện: Đề án Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng; Đề án Cơ cấu lại ngành công nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Lập Đề án Xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do ngân sách thành phố đảm bảo; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng đến năm 2025. Tiếp tục thực hiện các Đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương đã được phê duyệt.

Thứ tư, Theo dõi tình hình cung ứng điện trên địa bàn thành phố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; Tiếp tục giải quyết các vướng mắc trong triển khai Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035. Thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2030 trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Nghiên cứu khảo sát các trụ sở để thực hiện mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo cho phát điện.

Thứ năm, Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp khảo sát, đề xuất địa điểm xây dựng chợ trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn công tác chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn. Tiếp tục triển khai: Kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2018-2020. Tổ chức thực hiện Chương trình “Tháng Khuyến mại – Hải Phòng 2019”. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Phát triển thương mại điện tử; xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thứ sáu, Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố: Làm việc với Bộ Công Thương về việc xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc gia và thành lập Khu thương mại tự do trên địa bàn thành phố; Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2019. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (ACFTA) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quy định về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân (ABTC) phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Thứ bảy, Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Ban hành: Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương; Quy chế đôn đốc nhắc việc thực hiện chế độ báo cáo của Sở. Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong đó tập trung kiểm tra vật liệu nổ công nghiệp, kiểm tra các cửa hàng xăng dầu chưa được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng(12/11/2019 - 14:59)
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 10 tháng năm 2019(05/11/2019 - 14:33)
Tập huấn quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ASEAN - Trung Quốc và ASEAN -Hồng Kông(01/11/2019 - 09:12)
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2018(15/10/2019 - 13:43)
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2019(30/09/2019 - 16:16)
Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng(23/09/2019 - 14:27)
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố 8 tháng năm 2019(11/09/2019 - 15:47)
Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu(30/08/2019 - 07:49)
Hội nghị phổ biến Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)(30/08/2019 - 07:37)
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ Quý II/2019 Sở Công Thương: các chỉ tiêu của Ngành Công Thương đều tăng trưởng ở mức cao(16/07/2019 - 16:26)
Phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng: Nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng(15/07/2019 - 10:52)
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố tháng 5 và 5 tháng năm 2019(14/06/2019 - 13:42)
Chuyển trang    
Trang số:  1/26
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng
Vv mời tham dự Diến đàn xúc tiến Thương mại vầ đầu tư Việt - Nga
Vv mời doanh nghiệp tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Pakistan
Vv triển khai thực hiện Thông tư 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019
Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách thành phố đảm bảo giai đoạn 2019-2025
Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 10 tháng năm 2019
Vv xuất khẩu sữa và SP từ sữa của VN sang thị trường Trung Quốc
Vv hướng dẫn cấp C/O mẫu CPTPP
Vv mời tham dự Diến đàn xúc tiến Thương mại vầ đầu tư Việt - Nga
Tập huấn quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ASEAN - Trung Quốc và ASEAN -Hồng Kông
Vv quy định của EEC về các quy tắc xác định XXHH áp dụng đối với các nước đang và kém phát triển
SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (23/10/19)
Vv tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc nhân dịp Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình năm 2019
CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TRONG LĨNH VỰC ATTP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NGÀNH CÔNG THƯƠNG CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (22/10/2019)
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY 22/10/2019