Liên kết website
   
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch Hải Phòng năm 2019
26/02/2019 - 13:36

Nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019; tập trung chỉ đạotriển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nội dung, phát huy tối đa tính liên kết, phối hợp giữa các cấp, ngành thành phố trong việc phát triển du lịch; giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan và những bất cập trong quá trình phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Hải Phòng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 31/01/2019, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-BCĐ về hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch thành phố năm 2019.

Năm 2018, du lịch Hải Phòng đón và phục vụ 7,792 triệu lượt khách, vượt gần 4% so với kế hoạch, tăng 16,14 % so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 14,8% so với kế hoạch, tăng 13,67% so với cùng kỳ. Năm 2019, thành phố tiếp tục đặt ra chỉ tiêu đón trên 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 930 nghìn lượt khách quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2019, bao gồm: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan; thực hiện cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; Chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng triển khai, hoàn thành của các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thành phố, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu, quy hoạch xây dựng bến tàu khách du lịch để thu hút khách du lịch đường biển; Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 02/5/2018 về quảng bá xúc tiến du lịch Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2020, Kế hoạch số 2687/KH-UBND ngày 15/11/2016 về việc nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến mở các đường bay mới từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng nhằm tối ưu hóa hiệu suất sử dụng Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi trong liên kết phát triển du lịch; Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và Đề án Nhận diện, quản lý và phát triển thương hiệu du lịch Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đối với các hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên và bảo vệ tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn tại các khu, tuyến, điểm du lịch...

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, trên cơ sở đề xuất của Sở Du lịch, ngày 11/02/2019, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố, gồm 22 thành viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan, do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch làm Phó Trưởng Ban thường trực. 

Phạm Hà

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào