Liên kết website
   
Sở Du lịch đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính
22/06/2019 - 09:47

Sở Du lịch luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Trong những năm qua, lãnh đạo Sở đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, quán triệt cho đội ngũ cán bộ công chức, nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố. Công tác cải cách hành chính của Sở Du lịch được triển khai đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao; nhận thức của cán bộ, công chức về thực hiện cải cách hành chính cũng chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở.

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, Sở Du lịch đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, công tác CCHC của Sở từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã rà soát, xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác quy hoạch công chức của các phòng chuyên môn. Hiện nay, 100% công chức các phòng chuyên môn có hòm thư điện tử, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. 100% các phòng chức năng, các công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở góp phần giảm thiểu thời gian làm việc và tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm. Sở đã xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 25 thủ tục hành chính và 6 quy trình nội bộ; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa (04 thủ tục hành chính mức độ 4, 01 thủ tục hành chính mức độ 3, còn lại 20 thủ tục hành chính mức độ 2).

Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở và trên cổng thông tin về Dịch vụ hành chính công của thành phố; cung cấp số điện thoại của lãnh đạo Sở và các bộ phận liên quan cho các tổ chức, cá nhân khi cần liên hệ giải quyết các TTHC... Đồng thời, ban hành các Kế hoạch về công tác cải cách hành chính; Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở năm 2019.

Sở đã ban hành các kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính. Yêu cầu từng phòng, bộ phận rà soát từng thủ tục hành chính đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo không gây phiền hà cho tổ chức và người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tính đến hết 30/5/2019, Sở Du lịch đã tiếp nhận 186 hồ sơ, trong đó có 184 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, 02 hồ sơ chưa đến hạn; tăng cường phổ biến, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến trên hệ thống đạt 64%...

Công tác cải cách hành chính của Sở Du lịch đạt được những kết quả tích cực là do sự quyết tâm của lãnh đạo Sở cùng đội ngũ cán bộ, công chức Sở. Thời gian tới, cùng với việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ CCHC, Sở Du lịch tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách thể chế; đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ; quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu công việc, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
                                                                                                                                                                   NN
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn(03/09/2019 - 17:02)
Bão số 4 (Podul) hướng vào Biển Đông - khách du lịch lưu ý khi đi du lịch dịp Quốc khánh 2-9(29/08/2019 - 16:54)
Thể lệ Cuộc thi Báo chí viết về du lịch Hải Phòng năm 2019 "Du lịch Hải Phòng - Trải nghiệm và khám phá"(16/08/2019 - 16:28)
Khối các cơ quan Quản lý kinh tế thành phố tổ chức sơ kết công tác Thi đua 6 tháng đầu năm 2019 (16/08/2019 - 14:35)
Sở Du lịch cụ thể hóa phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố phát động.(16/08/2019 - 10:54)
Sở Du lịch Hải Phòng xử lý phản ánh của khách du lịch qua đường dây nóng(13/08/2019 - 10:40)
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị: Phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistic, du lịch(13/08/2019 - 10:20)
Hải Phòng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa trong hoạt động du lịch(05/08/2019 - 09:27)
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam(26/07/2019 - 15:11)
Tuổi trẻ Sở Du lịch tổ chức tri ân Ngày Thương binh liệt sỹ(26/07/2019 - 14:55)
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng 2018(23/07/2019 - 11:05)
Sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm Thi đua các Sở Du lịch phía Bắc(23/07/2019 - 10:49)
Chuyển trang    
Trang số:  1/16
Số bản ghi trên trang: