Liên kết website
   
Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn
03/09/2019 - 17:02

Trong văn hóa cộng đồng người dân Hải Phòng, còn lưu truyền câu ca cổ: 

“Dù ai buôn đâu bán đâu

Mùng chín tháng tám chọi Trâu thì về

Dù ai buôn bán trăm nghề

Mùng chín tháng tám nhớ về chọi Trâu”

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi là đấu ngưu, là một tập tục cổ, có từ xa xưa, một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng; diễn ra vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch hàng năm. Đây là một lễ hội với lễ nghi trang trọng, rước kiệu thần, có lọng che, phường bát âm…

Theo thông báo của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Lễ hội chọi trâu năm 2019 được tổ chức như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Phần Lễ: Từ ngày 30/8 đến ngày 14/9/2019 (từ ngày mùng 1/8 – 16/8 năm Kỷ Hợi).

- Phần Hội: Từ 7h30 ngày 07/9/2019 (tức ngày mùng 9/8 năm Kỷ Hợi).

2. Địa điểm

- Tổ chức phần Lễ: tại Đền Nghè, Đền Nam Hải Thần Vương và tại đình của các phường thuộc quận Đồ Sơn.

- Tổ chức phần Hội: Tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Số 274 đường Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn).

          Để đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cảnh quan, vệ sinh môi trường, tuyệt đối an toàn tại nơi tổ chức hoạt động Lễ hội. Ủy ban nhân dân thành phố đã có ý kiến giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng các Sở: Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Y tế, Công thương; Công an thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ “Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội” và Quyết định số 2822/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng “Về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

                                                                                      Lại Thành Trung

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào