Liên kết website
   
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
04/10/2019 - 16:47
  Ngày 04/10/2019 Sở Du lịch đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-SDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Bình Minh Phương Đông do chấm dứt kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
Sở Du lịch Thông tin để các đơn vị, cá nhân liên quan được biết. (Kèm theo Quyết định)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào