Liên kết website
   
Danh mục tài liệu chuyên ngành du lịch phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
14/10/2019 - 09:52

Căn cứ Công văn số 2643/HĐTDCC-TKHĐ ngày 11/10/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố, Sở Du lịch đăng tải danh mục tài liệu chuyên ngành du lịch phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 như sau (Kèm theo danh mục).

Sở Du lịch thông báo để các thí sinh biết, tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 của thành phố Hải Phòng./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào