Liên kết website
   
Hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố Hải Phòng
20/12/2019 - 13:47

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7584/UBND-DN ngày 02/12/2019 về việc triển khai hưởng ứng tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" tại thành phố, Sở Du lịch thông tin về Cuộc vận động, bao gồm: Thể lệ Cuộc vận động, Thư mời tham dự, Phụ lục và mẫu báo cáo tham gia Cuộc vận động. Đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thnàh phố hưởng ứng, đăng ký tham gia.

 (Đường link liên kết đăng tải thông tin: doanhnhangopy.vn).

Phòng QHKH&PTDL
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào