Liên kết website
   
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch
21/06/2019 - 13:57
Thực hiện Công văn số 1106/UBND-KSTTHC ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIV, Sở Du lịch đăng tải toàn văn nội dung của các Luật: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch , cụ thể:
1.  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Tài liệu đính kèm)
2. Luật Phòng, chống tham nhũng (Tài liệu đính kèm)
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch (Tài liệu đính kèm)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào