Liên kết website
   
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội truyền thống của người dân quận Đồ Sơn
29/08/2016 - 15:53
41 - HỘI CHỌI TRÂU
- Địa điểm : Sân vận động thị xã Đồ Sơn
- Thời gian : Từ ngày 8 tháng 6 và 9 tháng 8 Âm lịch.
- Thờ : Điểm tước đại vương, Thuỷ thần, tám vị thần khai sáng

- Lễ hội : Đây là lễ hội độc đáo nổi tiếng của Đồ Sơn Hải Phòng. Lễ hội diễn ra trong hai ngày. Chính hội 9/8. Lễ nghi trang trọng, có lọng che, kiệu rước thần, phường bát âm.... Mở đầu trận là màn múa cờ điệu Mở Trận do 12 chàng trai biểu diễn. Tế thần , lễ rước trâu vào sới, hướng tới ban thờ. Chọi trâu, con nào bỏ chạy là thua. Trâu thắng được rước về đình trong tiếng reo hò, hân hoan của cộng đồng và nhận thưởng. Sau hội toàn dân hưởng lộc, trâu thắng trâu thua đều bị giết thịt chia cho dân làng. Lễ vật của 14 giáp (xưa) : 14 con trâu- 14 con lợn- 14 thùng thóc nếp (đồ xôi)

42 - HỘI TÁT GIAN (HÁT ĐÚM ĐÊM TRÊN SÔNG)

- Địa điểm : Xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên

- Thời gian : Ngày 10 - 15 tháng 8 Âm lịch
- Hội : Người hát bơi thuyền trên sông. Bài hát tự vận ra. Hát thi liền ba đêm. Ai không đối nổi là thua
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào