Liên kết website
   
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/05/2019 - 15:01
Ngày 28/12/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 
Sở Du lịch gửi toàn văn nội dung văn bản để các tổ chức, đơn vị liên quan biết, thực hiện (file đính kèm).
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào