Liên kết website
   
Tổ chức bộ máy của Sở Du lịch
11/08/2017 - 10:19

Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
Địa chỉ:
Số 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0225.2299799
Mail: sodulich@haiphong.gov.vn

1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc: Nguyễn Thị Thương Huyền
ĐT: nhánh 101
Email: nguyenthithuonghuyen@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Huy Thưởng
ĐT: nhánh 102
Email: vuhuythuong@haiphong.gov.vn

2. Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Trần Hữu Hùng
ĐT: nhánh 104
Email: tranhung@haiphong.gov.vn


Phó chánh Văn phòng: Trần Văn Dũng
ĐT: nhánh 105
Email: tvdung@haiphong.gov.vn


3. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Phạm Văn Luân
ĐT: nhánh 109
Email: phamvanluan@haiphong.gov.vn

4. Phòng Quy hoạch - Kế hoạch và phát triển du lịch

Trưởng phòng: Bùi Văn Hoà
ĐT: nhánh 111
Email: buivanhoa@haiphong.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Nga
ĐT: nhánh 112
Email: nguyenthinga@haiphong.gov.vn

5. Phòng Quản lý cơ sở lưu trú và Dịch vụ du lịch


Trưởng phòng: Ngô Ngọc Tấn
ĐT: nhánh 113
Email: ngongoctan@haiphong.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kiều Vinh
ĐT: nhánh 114
Email: phamthikieuvinh@haiphong.gov.vn

6. Phòng Quản lý Lữ hành

Trưởng phòng: Đào Thị Minh Thu
ĐT: nhánh 115
Email: daominhthu@haiphong.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Hiền
ĐT: nhánh 115
Email: phamthanhhien@haiphong.gov.vn  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa