Liên kết website
   
Danh sách tổ chức, cá nhân đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trên địa bàn thành phố (du lịch mạo hiểm)
14/06/2019 - 16:14

Căn cứ Điều 57 Luật Du lịch năm 2017 về Quyền và nghĩa vụ của cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; Điều 10 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân. Nhằm cung cấp thông tin cho khách du lịch, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, Sở Du lịch cung cấp danh sách chi tiết:
Danh sách tổ chức, cá nhân đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trên địa bàn thành phố (du lịch mạo hiểm) (Danh sách chi tiết kèm theo).


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Danh sách doanh nghiệp, hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế trên địa bàn thành phố(14/06/2019 - 16:41)
Danh sách các cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố(14/06/2019 - 16:39)
Danh sách tổ chức, cá nhân đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trên địa bàn thành phố (du lịch mạo hiểm)(14/06/2019 - 16:14)
Sở Du lịch thành phố Hải Phòng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích(18/02/2019 - 14:34)
Quy chế cung cấp thông tin của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng(06/06/2018 - 09:18)
Sơ đồ tổ chức của Sở Du lịch(04/06/2018 - 13:50)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch(04/06/2018 - 13:35)
Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Du lịch Hải Phòng(31/05/2018 - 14:10)
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng(31/05/2018 - 14:05)
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin(31/05/2018 - 13:58)
Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin(15/05/2018 - 14:26)
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin(15/05/2018 - 14:23)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: