Liên kết website
   
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lộc An
13/02/2020 - 11:02

Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Ngày 13/02/2020 Sở Du lịch đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-SDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lộc An do chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Sở Du lịch Thông tin để các đơn vị, cá nhân liên quan được biết. (Kèm theo Quyết định)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Lộc An(13/02/2020 - 11:02)
Danh sách doanh nghiệp, hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế trên địa bàn thành phố(14/06/2019 - 16:41)
Danh sách các cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố(14/06/2019 - 16:39)
Danh sách tổ chức, cá nhân đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch đối với những sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trên địa bàn thành phố (du lịch mạo hiểm)(14/06/2019 - 16:14)
Sở Du lịch thành phố Hải Phòng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích(18/02/2019 - 14:34)
Quy chế cung cấp thông tin của Sở Du lịch thành phố Hải Phòng(06/06/2018 - 09:18)
Sơ đồ tổ chức của Sở Du lịch(04/06/2018 - 13:50)
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch(04/06/2018 - 13:35)
Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Du lịch Hải Phòng(31/05/2018 - 14:10)
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng(31/05/2018 - 14:05)
Danh mục thông tin cung cấp theo Luật Tiếp cận thông tin(31/05/2018 - 13:58)
Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin(15/05/2018 - 14:26)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: