Liên kết website
   
Giới thiệu, cung cấp thông tin về người phát ngôn của Sở Du lịch Hải Phòng:
19/03/2018 - 15:43
Bà: Nguyễn Thị Thương Huyền
Chức vụ: Giám đốc Sở
Đơn vị công tác: Sở Du lịch Hải Phòng
Email: nguyenthithuonghuyen@haiphong.gov.vn
        Văn bản
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào