Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 358140
Khách trực tuyến : 711
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quá trình hình thành và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
20/05/2019 - 11:42

Quá trình hình thành và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Bốn năm sau ngày Hải Phòng giải phóng, Ban Kỹ thuật Hải Phòng đã được thành lập theo Nghị quyết số 167/NQ-TU ngày 26/6/1959 của Ban Thường vụ Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Hải Phòng, đánh dấu một mốc quan trọng, khẳng định vị trí của khoa học - kỹ thuật đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng.

Từ đó đến nay, tên gọi cơ quan đã nhiều lần thay đổi, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị qua từng thời kỳ: Ban Kỹ thuật (1959), Ban Khoa học Kỹ thuật (1964), Ban Khoa học và Kỹ thuật (1974) Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật (1983), Ban Khoa học và Kỹ thuật (1988), Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1993), và từ năm 2003 là Sở Khoa học và Công nghệ.Quá trình 60 năm xây dựng và phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng có thể chia thành 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: từ năm 1959 - 1974

Mở đầu bằng việc thành lập Ban Kỹ thuật Hải Phòng (tháng 6/1959) và kết thúc bằng sự kiện hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng theo Quyết định số 432/QĐ-CV ngày 19/11/1974 của Uỷ ban Hành chính thành phố Hải Phòng.

Giai đoạn 2: từ 1974 - 1986

Triển khai công tác quản lý khoa học kỹ thuật theo Quyết định số 432/QĐ-CV của Uỷ ban Hành chính thành phố và kết thúc giai đoạn bằng sự bắt đầu hoà nhịp của khoa học kỹ thuật phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế, xã hội, tư tưởng và văn hoá theo chủ trương, đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI đề ra.

Giai đoạn 3: 1986 - 1993

Triển khai các mặt hoạt động khoa học và kỹ thuật với nhiều đổi mới về nội dung, cơ chế và phương thức quản lý phục vụ sự nghiệp đổi mới, mở cửa của thành phố và kết thúc bằng sự kiện thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo Quyết định số 1860/QĐ-TCCQ ngày 19/11/1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng).

Giai đoạn 4: từ 11/1993-2003

Triển khai công tác quản lý khoa học, công nghệ và môi trường theo Quyết định số 1860/QĐ-TCCQ ngày 19/11/1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Triển khai Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2000), Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản pháp quy khác, vận dụng và sáng tạo trong điều kiện cụ thể của thành phố Hải Phòng.

Giai đoạn 5: 2003-2018

Triển khai công tác quản lý khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1995/QĐ-UB ngày 25/8/2003 và sau đó là Quyết định số 981/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng phóng xạ và động vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

(Tháng 11/2003, bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin; năm 2006: chuyển chức năng này sang Sở Thông tin và Truyền thông).

Triển khai Luật Khoa học và Công nghệ, các văn bản pháp quy khác, vận dụng và sáng tạo trong điều kiện cụ thể của Hải Phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế của thành phố…

Tính đến tháng 5/2019, toàn Sở có 181 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 46 ThS, 120 cán bộ có trình độ ĐH. Các phòng, ban, đơn vị gồm có: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản lý Công nghệ; Phòng Quản lý chuyên ngành (đổi tên từ 2016, trước là Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ); Phòng Quản lý KH&CN cơ sở (đổi tên từ 2016, trước là Phòng Quản lý nguồn lực KH&CN); Chi cục TC-ĐL-CL.

Trung tâm Thông tin KH&CN; Trung tâm Khoa học XH&NV; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (sáp nhập Liên hiệp KHSX sản phẩm kỹ thuật cao với Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng tiến bộ KH&CN); Sàn Giao dịch CN&TB (thành lập 2008); Quỹ phát triển KH&CN TP (thành lập 2016).

Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL (thành lập 2011) trực thuộc Chi cục TC-ĐL-CL.

Trung tâm Công nghệ phần mềm chuyển sang Sở Thông tin và Truyền thông năm 2006.

Các thành tích đã đạt được

Trong quá trình 60 năm xây dựng và phát triển, Sở KH&CN Hải Phòng đã có những bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, Sở đã có bước tiến vượt bậc, thực hiện nhạy bén chức năng tham mưu tổng hợp về KH&CN, đề xuất định hướng chiến lược phát triển KH&CN, đóng góp luận cứ khoa học cho một số chủ trương, quyết sách phát triển kinh tế  - xã hội của thành phố, triển khai có hiệu quả công tác quản lý KH&CN góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống, tạo lập thị trường KH&CN, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý KH&CN, bước đầu triển khai một số biện pháp cải tiến quản lý mang tính đột phá, sáng tạo.Những hoạt động trên đã khẳng định vị trí của Sở với tư cách là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn.

Sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan qua các thời kỳ được Đảng và Nhà nước đánh giá, ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý:

- Sở được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ KH&CN và của UBND thành phố thành phố.

- Chi cục TC-ĐL-CL được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.

- Trung tâm Thông tin KH&CN được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Một số cán bộ lãnh đạo Sở được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ KH&CN.

Nhiều tập thể và cán bộ công chức của Sở được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ KH&CN và UBND thành phố, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN Việt Nam”.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Phân lập thành công virus Corona - Bước tiến quan trọng của Y tế Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch
Thời gian: 11/02/2020 - 11:39
PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) là tổng chỉ huy của đơn vị nghiên cứu vừa nuôi cấy rồi phân lập thành công chủng virus Corona mới vào sáng 07/02/2020 - một bước tiến vô cùng hệ trọng của y tế Việt Nam trong công cuộc chống dịch bệnh.