Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 357971
Khách trực tuyến : 6770
Thành viên trực tuyến : 16
 
Khoa học và công nghệ dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố
17/06/2019 - 16:14

Khoa học và công nghệ dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố

PV Thanh Thủy


                                       (Lược ghi theo lời kể của Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng, nguyên Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Ngọc Tuấn)

Bác Hồ đã dạy: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Làm theo lời Bác, 60 năm qua, ngành Khoa học và công nghệ (KH&CN) Hải Phòng có nhiều đóng góp đáng kể và dần trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội  thành phố…

Cung cấp luận cứ xây dựng chủ trương chính sách

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với thăng trầm của lịch sử, qua nhiều lần đổi tên từ Ban Kỹ thuật (1959), Ban Khoa học Kỹ thuật (1964), Ủy Ban Khoa học Kỹ thuật (1983), Ban Khoa học Kỹ thuật (1988), Sở KH&CN và Môi trường (1993), và từ năm 2003 là Sở KH&CN, ở thời kỳ nào, ngành KH&CN luôn khẳng vai trò vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

KH&CN bao gồm cả những vấn đề vĩ mô, những vấn đề của tương lai, bao gồm cả việc nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho các cấp, các ngành xây dựng và ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách; KH&CN cũng luôn đồng hành, gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, phục vụ tốt nhất cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với tư duy nhạy bén, đổi mới, sự năng động, sáng tạo, các thế hệ lãnh đạo Sở KH&CN có nhiều đóng góp tích cực cho công tác quản lý KH&CN của thành phố, đặc biệt là trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới quản lý, nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản trong quản lý KH&CN phù hợp với cơ chế định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường tiềm lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Xác định một trong những mục tiêu quan trọng của nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phải nhằm mục tiêu cung cấp các luận cứ, các cơ sở khoa học cho việc xây dựng chủ trương, quyết sách của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Năm 2004, Sở tham mưu với Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 46 ngày 5/10/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố phục vụ nghiên cứu biên soạn dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13. Cùng với Văn phòng Thành ủy, Sở KH&CN được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Chương trình, có nhiệm vụ tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời trực tiếp tham gia nghiên cứu một số chuyên đề nhánh. Chương trình được thực hiện dưới hình thức 7 chuyên đề nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của các chuyên đề đã cung cấp luận cứ cho việc xác định quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với những vấn đề trọng yếu trong Báo cáo chính trị của Thành ủy trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13. Tiếp đó, năm 2006, Sở tham mưu với Thành ủy quyết định triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13. Kết quả nghiên cứu của các chuyên đề cung cấp luận cứ khoa học cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 9 Nghị quyết chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu sản xuất gạch không nung từ phế thải lò vôi và phế thải nhà máy nhiệt điện của Công ty CP Phát triển xây dựng Dưỡng Động.

Là địa phương đi đầu trong việc hướng KH&CN về cơ sở

Hải Phòng là vùng đất năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tư duy năng động thể hiện rõ trong quản lý nhà nước, cũng như nhưng sáng kiến, sáng tạo thiết thực, hiệu quả cao được Trung ương ghi nhận. Ví dụ như dự án P (dự án sản xuất thử nghiệm) - được Bộ Khoa học công nghệ nhân lên thành loại hình KHCN: là nhiệm vụ KH&CN nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm để thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tế - xã hội hoặc sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

Hải Phòng cũng là địa phương đi đầu trong việc hướng KH&CN về cơ sở, phục vụ giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thể hiện quan điểm này trong quản lý KH&CN: nghiên cứu khoa học phải triển khai theo hình tháp, phải từ cơ sở tuyển chọn đi lên mới phát triển vững chắc, Sở KH&CN đầu tư kinh phí, tạo điều kiện cho một số huyện xây dựng các mô hình điểm về ứng dụng KH&CN để đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình sang các huyện khác. Năm 2003, 7 trong số 13 quận, huyện có dự án và đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố như: Mô hình lò sấy khô vải quả sau thu hoạch tại xã Bát Trang (An Lão); mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tại các xã An Thọ, Tân Dân (An Lão); mô hình áp dụng thiết bị kỹ thuật xây lò gạch liên tục kiểu đứng giảm ô nhiễm môi trường tại xã Vĩnh An (Vĩnh Bảo); mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật sản xuất giống khoai tây Hà Lan, giống rau trái vụ, giống hoa tại 6 xã của các huyện Vĩnh Bảo, An Lão, An Dương, Tiên Lãng, Thủy Nguyên và Kiến An…

Không chỉ vậy, Sở KH&CN rất chú trọng xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN và hoạt động này tại các quận, huyện, sở, ngành. Để phục vụ quản lý tốt lĩnh vực quan trọng này, năm 2003, Sở KH&CN – đơn vị đầu tiên trên cả nước - đề xuất thành lập Phòng Quản lý nguồn lực KH&CN với mục đích quản lý, hỗ trợ các hoạt động KH&CN cơ sở. Phòng Quản lý nguồn lực KH&CN (nay là Phòng Quản lý cơ sở) vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là “đầu mối” trong công tác quản lý nhà nước về nguồn lực KH&CN, là mô hình được nhiều địa phương trong cả nước tham quan, học tập…

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp

Với quan điểm lấy doanh nghiệp làm đối tượng của hoạt động KH&CN, quản lý không chỉ là kiểm soát tuân thủ mà quan trọng hơn là phải sát cánh cùng doanh nghiệp, phát hiện và tìm cách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Do đó, sau một thời gian thử nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, năm 2003, Sở KH&CN tham mưu với UBND thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập như: hỗ trợ đổi mới nâng cao trình độ công nghệ; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu; tham gia các hội chợ, triển lãm, giải thưởng KH&CN quốc gia và quốc tế; thông báo hỏi đáp những hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quảng bá công nghệ mới, sản phẩm mới; đào tạo, tập huấn; cung cấp thông tin công nghệ, thông tin sở hữu công nghiệp… Chương trình hiện vẫn đang được thành phố tiếp tục triển khai thực hiện với các đối tượng được hỗ trợ không chỉ là các doanh nghiệp mà còn là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp.

Bên cạnh đó thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng ký xác lập quyền và thực thi quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ và chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc CMCN4.0…

Đến nay, đã hỗ trợ hơn 500 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO, HACCP, TQM…; Hỗ trợ 35 doanh nghiệp xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; Hỗ trợ 13 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ xác lập 64    nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống; Hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp xác lập, bảo hộ, quản lý, khai thác phát triển quyền sở hữu trí tuệ (trên 3300 văn bằng sở hữu công nghiệp được cấp)…

Với chủ trương đó, KH&CN dần khẳng định được vai trò không thể thiếu và là động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong tương lai, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại và hội nhập của thành phố, đưa Hải Phòng sớm trở thành một thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, ngang tầm khu vực./.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Phân lập thành công virus Corona - Bước tiến quan trọng của Y tế Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch
Thời gian: 11/02/2020 - 11:39
PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) là tổng chỉ huy của đơn vị nghiên cứu vừa nuôi cấy rồi phân lập thành công chủng virus Corona mới vào sáng 07/02/2020 - một bước tiến vô cùng hệ trọng của y tế Việt Nam trong công cuộc chống dịch bệnh.