Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 352878
Khách trực tuyến : 2039
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hội nghị hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ quận, huyện năm 2018 có hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học thành phố
24/04/2018 - 15:50

Hội nghị hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ quận, huyện năm 2018
có hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học thành phố

Sáng 20/4/2018, tại Sở khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng diễn ra Hội nghị hướng dẫn hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) quận, huyện năm 2018 có hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học thành phố. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở KH&CN, lãnh đạo các phòng thuộc Sở cùng lãnh đạo UBND, phòng Kinh tế/ Công thương/ Kinh tế hạ tầng các quận, huyện trên địa bàn thành phố…

Theo quyết định số 612/QĐ-UBND, việc phân bổ dự toán chi sự nghiệp “Chi hoạt động nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở (quận, huyện)” gồm có: Chi hoạt động các hội đồng khoa học cấp cơ sở (Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quận, huyện; Hội đồng tư vấn phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ KHCN; Thẩm định dự toán nhiệm vụ KHCN; Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ; Các hoạt động khác của hội đồng KH&CN quận, huyện) và Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (Chi công lao động trực tiếp; Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định; Chi hội thảo; Chi điều tra, khảo sát; Chi công tác phí; Chi họp hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện dự án; Chi quản lý chung; Chi khác…).

Hội nghị nêu rõ, các dự án ứng dụng/ mô hình KH&CN cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có nguồn gốc hình thành dự án rõ ràng; tạo ra sản phẩm mới, có năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đặc sản; tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; bảo vệ sức khỏe con người, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; sản xuất sạch, thân thiện môi trường…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được phổ biến quy trình thực hiện hoạt động của các Hội đồng khoa học và quy trình hỗ trợ các dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Thụy Điển


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 18/07/2019 - 16:26
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vừa tổ chức hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng” vào sáng 18/7 tại Trường Đại học Hàng Hải.