Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 355925
Khách trực tuyến : 8903
Thành viên trực tuyến : 16
 
3 năm nhìn lại Chương trình Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN thành phố Hải Phòng
16/09/2016 - 15:33

3 năm nhìn lại Chương trình Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN thành phố Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Thành ủy Hải Phòng về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển KH&CN thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; ngày 25/9/2031, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định số 1859/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN thành phố Hải Phòng đến năm 2020 với mục tiêu:

“Tranh thủ tối đa tiềm lực KH&CN của Trung ương, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế để cập nhật tri thức KH&CN tiên tiến của thế giới, thu hút nguồn lực và chuyên gia KH&CN có trình độ và chất lượng cao, nâng cao năng lực KH&CN, đặc biệt là công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố.”

Sau gần 3 năm (2013-2015) thực hiện, Chương trình đã được Cơ quan thường trực là Sở KH&CN tích cực triển khai và đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng; tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài, toàn diện và có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố:

1. Hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Kết quả đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác về KH&CN trong nước có thể nói đến là việc ký kết và thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện về KH&CN giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

Đối với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, tại buổi làm việc vào ngày 11/5/2015, hai bên đã báo cáo đánh giá kết quả hợp tác KH&CN giữa UBND thành phố Hải Phòng và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giai đoạn 2004-2014, nhấn mạnh những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục đồng thời đề xuất chương trình hợp tác KH&CN, đi đến thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác KH&CN giữa UBND thành phố Hải Phòng và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giai đoạn 2015-2020, bao gồm 8 nội dung: Hợp tác về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hợp tác về ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Hợp tác về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực KH&CN; Hợp tác về tư vấn KH&CN và thu hút chuyên gia; Hợp tác về cung cấp và trao đổi thông tin KH&CN; Hợp tác về phát triển tiềm lực KH&CN; Hợp tác huy động vốn cho KH&CN; Hợp tác quốc tế về KH&CN.

Hai bên cũng đã thống nhất về tổ chức thực hiện và giao cho Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ và Sở KH&CN làm đầu mối, thường trực giúp Viện Hàn lâm và UBND thành phố chỉ đạo, lập kế hoạch, triển khai kiểm tra, tổ chức thực hiện. Hai cơ quan đầu mối đã thống nhất soạn thảo tiến tới ký kết Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết cho giai đoạn 2016-2020.

Đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Sở KH&CN đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về KH&CN giữa UBND thành phố Hải Phòng với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020 vào chiều 14/1/2016, nội dung hợp tác KH&CN giữa UBND thành phố Hải Phòng và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tập trung vào 8 lĩnh vực: nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu; đào tạo và bồi dưỡng nhân lực KH&CN trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; tư vấn khoa học xã hội và nhân văn và thu hút chuyên gia; cung cấp và trao đổi thông tin khoa học xã hội và nhân văn; phát triển tiềm lực khoa học xã hội và nhân văn; huy động nguồn vốn cho hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và hợp tác quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn. Việc có một thỏa thuận hợp tác chính thức giữa 2 bên tạo cơ sở pháp lý cho mối quan hệ hợp tác giữa các viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành của Hải Phòng trong xây dựng các chương trình phối hợp toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực y tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường ...


UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội) tổ chức Hội thảo Khoa học ”Di sản văn học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tư tưởng và khuynh hướng thẩm mĩ”

Bên cạnh đó, ngành đã phối hợp với các Viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam triển khai 07 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với tổng kinh phí 5.132 triệu đồng; bao gồm các nhiệm vụ: Đánh giá mức độ đa dạng nguồn gen và ứng dụng chỉ thị di truyền phân tử trong hỗ trợ chọn lọc giống gà Liên Minh; Nghiên cứu thành lập bản đồ trường nhiệt trên đảo Cát Bà nhằm phục vụ công tác cảnh báo cháy rừng và đề xuất các giải pháp phòng tránh; Xây dựng mô hình sản xuất vật liệu nano mangan oxit - cát thạch anh hấp phụ các kim loại asen, sắt, mangan phục vụ sản xuất nước sạch nông thôn tại Hải Phòng; Công nghệ nhân giống dạng dịch thể để sản xuất giống nấm ăn và nấm dược liệu; Mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời công nghệ nối lưới (SIPV) trong chiếu sáng các cơ quan, công sở; Nghiên cứu xây dựng luận cứ phục vụ lập quy hoạch các bãi đổ bùn cát do nạo vét trên địa bàn Hải Phòng; ...

Triển khai nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư về nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất sơn tấm lợp gốc nhựa Polyester độ bền cao góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Công ty Sơn Hải Phòng.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quốc tế, ngành triển khai hợp tác KH&CN giai đoạn 2 trong Chương trình ký kết giữa thành phố Hải Phòng và thành phố Brest - Cộng hòa Pháp, với dự án: “Xây dựng công cụ ra quyết định thí điểm cho quản lý tổng hợp vùng bờ biển Hải Phòng” gồm 4 hợp phần. Ngoài ra, các viện, trường trên địa bàn thành phố còn triển khai nhiều nhiệm vụ hợp tác với các đối tác nước ngoài.

2. Hợp tác về ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Tiếp tục tham gia Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP). Có 4 tiểu dự án của 4 doanh nghiệp của thành phố đã nhận được sự hỗ trợ về chuyên gia và tài chính của IPP, triển khai đạt kết quả tốt. Tiếp tục tham gia dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP). Trong số 4 tiểu dự án được hỗ trợ, có 3 tiểu dự án triển khai tốt, được vinh danh tại Hội nghị tổng kết Chương trình IPP giai đoạn 1, được trao Giấy Chứng nhận của Bộ KH&CN và IPP cho các tiểu dự án điển hình, đó là: “Nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm sơn thân thiện với môi trường” (Công ty CP Sơn Hải Phòng), “Nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao dây chuyền chế biến các sản phẩm mới  từ cây Hồng Hoa kết hợp du lịch sinh thái trên đảo Cát Bà” (Công ty CP Thương mại Nhà Việt), “Máy cứu ngải và viên thuốc ngải” (Công ty CP Y Dược Khánh Thiện).

Ngành cũng tổ chức khảo sát đánh giá và tìm kiếm các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật có thể chuyển hóa, ứng dụng tại Hải Phòng trong các lĩnh vực: Công nghệ sinh học; Công nghệ môi trường; Công nghệ năng lượng mới; Công nghệ tự động hóa và Công nghệ vật liệu mới với các kết quả khả quan, cụ thể là:

 Một là, khảo sát tổng số tại 66 lượt đơn vị. Trong đó, có 19 đơn vị thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học, 11 đơn vị thuộc lĩnh vực Công nghệ môi trường, 9 đơn vị thuộc lĩnh vực Công nghệ năng lượng mới, 15 đơn vị thuộc lĩnh vực Công nghệ tự động hóa, 12 đơn vị thuộc lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới. Khảo sát, tìm kiếm 209 công nghệ/tiến bộ kỹ thuật (Công nghệ sinh học: 94; Công nghệ môi trường: 25; Công nghệ năng lượng mới: 20; Công nghệ tự động hóa: 30; Công nghệ vật liệu mới: 40).

            Hai là, đề xuất 126 công nghệ/tiến bộ kỹ thuật có thể chuyển hóa, ứng dụng tại Hải Phòng (Công nghệ sinh học: 50; Công nghệ môi trường: 23; Công nghệ năng lượng mới: 11; Công nghệ tự động hóa: 10; Công nghệ vật liệu mới: 32). Hàng năm đã hỗ trợ hàng chục doanh nghiệp tham gia các triển lãm, trình diễn công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ, Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế và khu vực để giới thiệu, tìm kiếm, mua bán công nghệ (Chợ Công nghệ và Thiết bị ASEAN tại Indonesia năm 2014, Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế - Việt Nam tại Hà Nội 2015).

Ba là, phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA), Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Kitakyushu tổ chức Phiên kết nối thị trường và Triển lãm công nghệ Nhật bản tại thành phố Hải Phòng, thu hút 13 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự và 700 lượt khách đến tham quan, có 120 cuộc kết nối cho các doanh nghiệp của 2 nước gặp gỡ, trao đổi, thương thảo hợp đồng.

Trong 3 năm 2013-2015, phối hợp với các viện nghiên cứu, các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp của Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn tổ chức hàng chục hội thảo, trình diễn; 08 triển lãm mini chuyên đề giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm KH&CN mới tới các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN của thành phố. Thu hút đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tham dự. Đây có thể coi là cầu nối giao thương, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, qua đó thúc đẩy mối quan hệ, thúc đẩy sản xuất doanh nghiệp, tạo lập thị trường rộng mở.


Lãnh đạo Sở KH&CN làm việc với Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) tại Sở KH&CN Hải Phòng

3. Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN

 Hoạt động hợp tác với nước ngoài trong việc bồi dưỡng và đào tạo nhân lực KH&CN đã được các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố triển khai tích cực với việc hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, trong đó có nhiều trường danh tiếng trên thế giới: Viện Hàn lâm khoa học liên bang Nga, Học viện kỹ thuật Cock (Ireland), Học viện Hàng hải California, Đại học Y Havard (Hoa Kỳ), Đại học Bách khoa Canaluna (Tây Ban Nha, Đại học Liege (Bỉ), Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc)… Bên cạnh đó, các trường đại học đã cử hàng trăm sinh viên đi thực tập tại các trường đại học ở nước ngoài, và đã bước đầu cử giảng viên trao đổi giảng dạy tại một số trường đại học ở nước ngoài (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Phần Lan).

 Nhiều lượt cán bộ KH&CN của thành phố đã được cử đi tham dự các hội nghị, hội thảo, các lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn tại nước ngoài liên quan đến quản lý khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin KH&CN, chuyển giao công nghệ, thị trường công nghệ...(Các lớp tập huấn về quản lý chất lượng của APO; dự án Nhật bản-Asian; tổ chức WIPO, KOIKA, KIPO…), góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức hội nhập cho các cán bộ trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, thành phố cũng mời các chuyên gia đầu ngành về giảng dạy, tập huấn cho cán bộ KH&CN: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn); Xây dựng, đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng (Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng);...

 Các trường đại học trên địa bàn thành phố đang triển khai xây dựng các đề án liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư mở các cơ sở đào tạo trên đại học với các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Qua đó, sẽ góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho thành phố. Ký hợp đồng với Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nhật – VJCC tổ chức 02 khóa  “Bồi dưỡng, đào tạo Giám đốc quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố Hải Phòng năm 2015”.

4. Hợp tác về tư vấn khoa học công nghệ và thu hút chuyên gia

 Hoạt động hợp tác với thành phố Kitakyushu trong việc triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh ... Qua đó, đã huy động sự quan tâm, tham gia của các nhà khoa học, của các chuyên gia có uy tín trên thế giới vào hoạt động tư vấn và các hoạt động KH&CN của thành phố.

Thành phố đã tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển KH&CN trong và ngoài nước, như: Cử 09 lượt cán bộ tham gia các đoàn công tác, trao đổi học tập kinh nghiệm quản lý, khảo sát tiến bộ KH&CN trong khu vực và trên thế giới năm 2013; Tổ chức Đoàn khảo sát kinh nghiệm xây dựng các khu công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh (năm 2014). Năm 2015, cử 01 cán bộ tham gia đoàn công tác của thành phố tại Nhật Bản; Tổ chức Đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm ứng dụng KH&CN xây dựng nông thôn mới tại Đài Loan

5. Hợp tác về cung cấp và trao đổi thông tin KH&CN

Hoạt động hợp tác về cung cấp và trao đổi thông tin KH&CN được chú trọng, tiêu biểu là việc trao đổi ấn phẩm thông tin KH&CN với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; khai thác và sử dụng Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (Vinaren) để chia sẻ, cập nhật kiến thức về KH&CN trên thế giới.

Đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015 cho thấy, các biện pháp tổ chức, quản lý triển khai thực hiện Chương trình, nội dung (nhiệm vụ) của Chương trình được triển khai đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước mở ra triển vọng hợp tác lâu dài, có hiệu quả nhằm giải quyết một số vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; góp phần chuyển hóa, đưa nhanh các thành tựu KH&CN vào ứng dụng trong thực tiễn và đời sống; thực hiện đúng quan điểm “lấy ứng dụng là chính” trong phát triển KH&CN.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ Hải Phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố(26/12/2016 - 16:45)
Ươm tạo doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tại Hải Phòng – thực trạng và giải pháp(20/09/2016 - 14:14)
Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trọng điểm, chủ lực thành phố Hải Phòng: Điểm qua những thành tựu và hạn chế giai đoạn 2013-2015(20/09/2016 - 14:08)
Doanh nghiệp Hải Phòng với phát triển bền vững(20/09/2016 - 14:01)
Đầu tư cho nhân lực - đầu tư cho tương lai(16/09/2016 - 16:02)
Trở thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ cùng duyên hải Bắc Bộ - cơ hội và thách thức của Hải Phòng(16/09/2016 - 16:01)
Góp phần nâng cao hoạt động của các tổ chức KH&CN(16/09/2016 - 15:55)
Thông tin Khoa học và Công nghệ Hải Phòng – Thực trạng và định hướng (16/09/2016 - 15:46)
Mở rộng hợp tác để nâng cao hiệu quả ứng dụng và chuyển giao KH&CN (16/09/2016 - 15:41)
3 năm nhìn lại Chương trình Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN thành phố Hải Phòng (16/09/2016 - 15:33)
Đẩy mạnh liên doanh liên kết giữa các trường Đại học trên địa bàn thành phố với các đối tác trong và ngoài nước(16/09/2016 - 15:28)
Ba năm nhìn lại Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015 (16/09/2016 - 15:17)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Sắp diễn ra Triển lãm chuyên đề Công nghệ số hóa và sản phẩm công nghiệp 4.0
Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động tổ chức và cập nhật thông tin tại Techdemo 2019
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nồi hơi đốt bằng nhiên liệu phế liệu trong ngành công nghiệp may mặc có khí thải đạt tiêu chuẩn về môi trường
Techdemo 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Hướng dẫn thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý ở các quốc gia ASEAN và Liên minh châu Âu
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Seoul (Hàn Quốc) tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Hải Phòng
Hiệp hội Hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
Danh tướng Đào Nhuận trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Phổ biến kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực đúc kim loại
Tổ chức PUM (Hà Lan) làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp tại Hải Phòng
Làm chủ công nghệ giàn khoan dầu khí - đưa Việt Nam ngang tầm thế giới
Nhiều công nghệ nông nghiệp 4.0 được trình diễn tại Growtech Vietnam 2019
Công ty cổ phần Vilaco Cải tiến thành công hệ thống dây chuyền sản xuất nước rửa tay 1000 lít
Nâng cao thứ hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia