Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 355720
Khách trực tuyến : 8293
Thành viên trực tuyến : 20
 
Quá trình hình thành và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
23/05/2014 - 11:38

Quá trình hình thành và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Bốn năm sau ngày Hải Phòng giải phóng, Ban Kỹ thuật Hải Phòng đã được thành lập theo Nghị quyết số 167/NQ-TU ngày 26/6/1959 của Ban Thường vụ Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Hải Phòng, đánh dấu một mốc quan trọng, khẳng định vị trí của khoa học - kỹ thuật đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng.

Từ đó đến nay, tên gọi cơ quan đã nhiều lần thay đổi, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị qua từng thời kỳ: Ban Kỹ thuật (1959), Ban Khoa học Kỹ thuật (1964), Ban Khoa học và Kỹ thuật (1974) Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật (1983), Ban Khoa học và Kỹ thuật (1988), Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1993), và từ năm 2003 là Sở Khoa học và Công nghệ.

Quá trình 55 năm xây dựng và phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng có thể chia thành 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: từ năm 1959 - 1974:

Mở đầu bằng việc thành lập Ban Kỹ thuật Hải Phòng (tháng 6/1959) và kết thúc bằng sự kiện hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng theo Quyết định số 432/QĐ-CV ngày 19/11/1974 của Uỷ ban Hành chính thành phố Hải Phòng.

Giai đoạn 2: từ 1974 - 1986:

Triển khai công tác quản lý khoa học kỹ thuật theo Quyết định số 432/QĐ-CV của Uỷ ban Hành chính thành phố và kết thúc giai đoạn bằng sự bắt đầu hoà nhịp của khoa học kỹ thuật phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế, xã hội, tư tưởng và văn hoá theo chủ trương, đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI đề ra.

Giai đoạn 3: 1986 - 1993:

Triển khai các mặt hoạt động khoa học và kỹ thuật với nhiều đổi mới về nội dung, cơ chế và phương thức quản lý phục vụ sự nghiệp đổi mới, mở cửa của thành phố và kết thúc bằng sự kiện thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo Quyết định số 1860/QĐ-TCCQ ngày 19/11/1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng).

Giai đoạn 4: từ 11/1993-2003:

Triển khai công tác quản lý khoa học, công nghệ và môi trường theo Quyết định số 1860/QĐ-TCCQ ngày 19/11/1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Triển khai Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2000), Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản pháp quy khác, vận dụng và sáng tạo trong điều kiện cụ thể của thành phố Hải Phòng.

Giai đoạn 5: 2003-nay

Triển khai công tác quản lý khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1995/QĐ-UB ngày 25/8/2003 và sau đó là Quyết định số 981/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng phóng xạ và động vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Triển khai Luật Khoa học và Công nghệ, các văn bản pháp quy khác, vận dụng và sáng tạo trong điều kiện cụ thể của Hải Phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế của thành phố.

* Ảnh chân dung các đồng chí thủ trưởng cơ quan quản lý KH&CN Hải Phòng qua các giai đoạn:
 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Danh tướng Đào Nhuận trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Phổ biến kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực đúc kim loại
Tổ chức PUM (Hà Lan) làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp tại Hải Phòng
Làm chủ công nghệ giàn khoan dầu khí - đưa Việt Nam ngang tầm thế giới
Nhiều công nghệ nông nghiệp 4.0 được trình diễn tại Growtech Vietnam 2019
Công ty cổ phần Vilaco Cải tiến thành công hệ thống dây chuyền sản xuất nước rửa tay 1000 lít
Nâng cao thứ hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2021
Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng số 2 Nghiên cứu sản xuất sơn bột tĩnh điện MDF trên dây chuyền hiện có
Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức hội thảo giới thiệu tiến bộ kỹ thuật mới
Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh vùng Đồng bằng sông Hồng
Giải pháp thu hút nguồn lực Trung ương và địa phương cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc