Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 357220
Khách trực tuyến : 904
Thành viên trực tuyến : 1
 
Quá trình hình thành và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
23/05/2014 - 11:38

Quá trình hình thành và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Bốn năm sau ngày Hải Phòng giải phóng, Ban Kỹ thuật Hải Phòng đã được thành lập theo Nghị quyết số 167/NQ-TU ngày 26/6/1959 của Ban Thường vụ Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam Hải Phòng, đánh dấu một mốc quan trọng, khẳng định vị trí của khoa học - kỹ thuật đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng.

Từ đó đến nay, tên gọi cơ quan đã nhiều lần thay đổi, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị qua từng thời kỳ: Ban Kỹ thuật (1959), Ban Khoa học Kỹ thuật (1964), Ban Khoa học và Kỹ thuật (1974) Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật (1983), Ban Khoa học và Kỹ thuật (1988), Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1993), và từ năm 2003 là Sở Khoa học và Công nghệ.

Quá trình 55 năm xây dựng và phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng có thể chia thành 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: từ năm 1959 - 1974:

Mở đầu bằng việc thành lập Ban Kỹ thuật Hải Phòng (tháng 6/1959) và kết thúc bằng sự kiện hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Khoa học Kỹ thuật Hải Phòng theo Quyết định số 432/QĐ-CV ngày 19/11/1974 của Uỷ ban Hành chính thành phố Hải Phòng.

Giai đoạn 2: từ 1974 - 1986:

Triển khai công tác quản lý khoa học kỹ thuật theo Quyết định số 432/QĐ-CV của Uỷ ban Hành chính thành phố và kết thúc giai đoạn bằng sự bắt đầu hoà nhịp của khoa học kỹ thuật phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện về kinh tế, xã hội, tư tưởng và văn hoá theo chủ trương, đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI đề ra.

Giai đoạn 3: 1986 - 1993:

Triển khai các mặt hoạt động khoa học và kỹ thuật với nhiều đổi mới về nội dung, cơ chế và phương thức quản lý phục vụ sự nghiệp đổi mới, mở cửa của thành phố và kết thúc bằng sự kiện thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo Quyết định số 1860/QĐ-TCCQ ngày 19/11/1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng).

Giai đoạn 4: từ 11/1993-2003:

Triển khai công tác quản lý khoa học, công nghệ và môi trường theo Quyết định số 1860/QĐ-TCCQ ngày 19/11/1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Triển khai Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2000), Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản pháp quy khác, vận dụng và sáng tạo trong điều kiện cụ thể của thành phố Hải Phòng.

Giai đoạn 5: 2003-nay

Triển khai công tác quản lý khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1995/QĐ-UB ngày 25/8/2003 và sau đó là Quyết định số 981/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng phóng xạ và động vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Triển khai Luật Khoa học và Công nghệ, các văn bản pháp quy khác, vận dụng và sáng tạo trong điều kiện cụ thể của Hải Phòng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế của thành phố.


* Ảnh chân dung các đồng chí thủ trưởng cơ quan quản lý KH&CN Hải Phòng qua các giai đoạn:
 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập
Thời gian: 09/01/2020 - 17:02
Sáng 8/1/2020, tại Đồ Sơn, Hải Phòng diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (27/1/2000 - 27/1/2020)...
Tin mới
Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập
Hải Phòng trao chứng nhận cho doanh nghiệp Khoa học và công nghệ năm 2019
Tổ chức thành công Phiên đấu giá công nghệ lần thứ 3
Nghiên cứu, biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Hải Phòng
Công ty Cổ phần Bao bì VLC xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ
Công ty TNHH Vân Long hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất nhựa hàng đầu tại Hải Phòng
Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC hướng tới mục tiêu trở thành tổng thầu EPC vào năm 2025
Đến năm 2025, công ty TNHH Ô tô Hoa Mai có trình độ công nghệ tiên tiến
Giải pháp công nghệ trong thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản trị của tổ chức doanh nghiệp
Khai mạc Triển lãm công nghệ số hóa với cách mạng công nghiệp 4.0
Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân
Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công STENT phủ thuốc và bóng nong mạch hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch
Xây dựng thành công mô hình sản xuất lúa nếp xoắn Tân Trào thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP
Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả cao và bền vững
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019