Tin mới
TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HẢI PHÒNG (đến ngày 20/3/2019)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước thành phố Hải Phòng
Luật bảo vệ bí mật nhà nước
TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HẢI PHÒNG (đến ngày 19/3/2019)
TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HẢI PHÒNG (đến ngày 18/3/2019)
TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HẢI PHÒNG (đến ngày 17/3/2019)
TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HẢI PHÒNG (đến ngày 16/3/2019)
TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HẢI PHÒNG (đến ngày 15/3/2019)
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
KẾ HOẠCH UBND THÀNH PHỐ VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2019
TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HẢI PHÒNG (đến ngày 14/3/2019)
Hải Phòng: Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TU NGÀY 07/6/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN XÂY DỰNG HẢI PHÒNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NGHỀ CÁ LỚN CỦA CẢ NƯỚC GẮN VỚI NGƯ TRƯỜNG VỊNH BẮC BỘ
Hội thảo khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244395
Khách trực tuyến : 2370
Thành viên trực tuyến : 0
 
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
15/03/2019 - 17:42
Luật phòng , chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Chi tiết tại đây  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào