Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2501
Thành viên trực tuyến : 1
 
Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
17/08/2017 - 16:05
Ngày 27/6/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 và thay thế Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng


di-1637-QĐ-UBND.signed.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d