Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 1883
Thành viên trực tuyến : 1
 
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng
31/01/2019 - 16:47
Ngày 31/01/2019 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng


di-280-QD-UBND.pdf

Bieu CK du toan.xlsx
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng(31/01/2019 - 16:47)
Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018(21/08/2018 - 14:22)
Quyết định số 454/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.(17/03/2015 - 14:24)
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014(08/01/2014 - 11:33)
Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011(01/04/2013 - 09:17)
Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ngày 9/12/2010 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2011(01/04/2013 - 09:15)
Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010(01/04/2013 - 09:12)
Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2009(01/04/2013 - 09:11)
Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 14/2/2008 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008(01/04/2013 - 09:10)
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 12/12/2012 về Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013(05/01/2013 - 10:44)

d