Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 4123
Thành viên trực tuyến : 1
 
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
01/02/2019 - 08:08
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

di-260-QD-UBND.signed.pdf

Bieu cong khai quyet toan 2017.xls
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017(01/02/2019 - 08:08)
Quyết định 2796/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016(27/10/2017 - 18:19)
Quyết định 2890/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015(01/12/2016 - 15:37)
Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014(30/10/2015 - 15:25)
Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013(04/02/2015 - 09:02)
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013(01/08/2014 - 08:20)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012(14/08/2013 - 10:32)
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2011(14/08/2013 - 10:30)
Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 02/04/2013 của UBND thành phố về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011(04/04/2013 - 07:30)
Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân ngày 20/7/2012 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải phòng năm 2011(01/04/2013 - 09:22)
Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006(01/04/2013 - 09:02)
Quyết định số 1862/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005(01/04/2013 - 09:01)

d