Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2108
Thành viên trực tuyến : 1
 
ĐND thành phố đã thông qua 02 Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản công và uy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố
31/07/2018 - 15:50

Ngày 12/7/2018, HĐND thành phố đã thông qua 02 Nghị quyết:
1. Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.

            Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập; văn phòng quận ủy, huyện ủy; cá nhân có liên quan đến quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.

            Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

08-NQ-HDND 2018-07-20 (3).pdf

2. Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về việc quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, ban hành các quy định về mức thu, đối tượng thu, quản lý và sử dụng 2 loại phí và 3 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố bao gồm:

            + Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất.

            + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

            + Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

            + Lệ phí hộ tịch

            + Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

            Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2018.

den 12.HĐND.pdf

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d