Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 3750
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo: Về việc điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ quận Hải An sang Sở Tài Chính
30/11/2019 - 14:26THÔNG BÁO

Về việc điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ quận Hải An sang Sở Tài Chính


Căn cứ Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng;

Thực hiện chỉ đạo theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực của khẩu cảng biển Hải Phòng;

Sở Tài Chính Hải Phòng thông báo:

          Từ ngày 01/12/2019, Sở Tài Chính tiếp nhận nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. Toàn bộ nhiệm vụ thu và nộp phí thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin tài khoản nộp phí:

-         Số tài khoản: 3511.0.9094073

-         Chủ Tài khoản: Sở tài Chính Hải Phòng

-         Mở tại: Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

-         Địa chỉ: Số 10/15A Lê Hồng Phòng, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

          Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý nguồn thu Ngân sách Sở Tài Chính theo số điện thoại: 0225.3625367 hoặc 0903.412.172 (Đ/c Ngô Hồng Chiến - Phó trưởng phòng Quản lý nguồn thu Ngân sách Sở Tài Chính).

Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu biết để phối hợp thực hiện./.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo: Về việc thực hiện thu phí qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020(04/01/2020 - 16:04)
Thông báo Kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019(24/12/2019 - 10:31)
Thông báo về việc triển khai thu phí từ 16/12/2019(15/12/2019 - 07:58)
Thông báo: Về việc điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ quận Hải An sang Sở Tài Chính (30/11/2019 - 14:26)
Thông báo: Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019(01/11/2019 - 08:18)
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thi công chức lĩnh vực tài chính năm 2019(21/10/2019 - 17:01)
Quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tham gia quảng cáo, tài trợ tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019(18/04/2019 - 13:40)
Thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính(10/12/2018 - 17:40)
Thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin(10/12/2018 - 17:35)
Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Hải Phòng(24/11/2017 - 07:58)
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2016 tại thành phố Hải Phòng(14/08/2017 - 17:43)
Thông báo về việc triển khai tờ khai nộp phí qua internet(23/05/2017 - 23:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:

d