Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 3357
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo: Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014
25/03/2015 - 10:46

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức năm 2014 của Quỹ Đầu tư và Phát triển đất đã được Sở Nội vụ thẩm định tại văn bản số 335/SNV-CCVC ngày 27/01/2015 và số 373 /SNV-CCVC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-QĐTPTĐ, ngày 19/3/2015 của Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức;

Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thông báo một số nội dung sau:

1. Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển và dự phỏng vấn viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất năm 2014:

(Có danh sách và lịch phỏng vấn kèm theo trong sheet 1 và sheet 2 trong file đính kèm ở cuối bài)

2. Danh mục tài liệu ôn tập:

Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất năm 2014 không tổ chức ôn tập, mà trên cơ sở tài liệu cung cấp của Quỹ, thí sinh tự tra cứu văn bản trên mạng điện tử, để ôn tập phục vụ cho phỏng vấn.

(Danh mục tài liệu kèm theo trong sheet 3 file đính kèm ở cuối bài)

 Nội dung phỏng vấn: Là những kiến thức nằm trong danh mục tài liệu ôn tập đã được thông báo.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc phỏng vấn:

Khai mạc, nghe phổ biến nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2014: vào hồi 14 giờ, ngày 17/4/2015, tại hội trường tầng 6, số 19 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thành phần: Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2014 Quỹ Đầu tư và Phát triển đất; các thí sinh dự phỏng vấn.

- Địa điểm phỏng vấn: Tại hội trường tầng 6, số 19 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Lịch phỏng vấn cụ thể: Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2014 sẽ thông báo tại buổi khai mạc.

4. Thông tin được đăng tải công khai trên trang điện tử của Sở Tài chính Hải Phòng, địa chỉ truy cập: www.haiphong.gov.vn/sotaichinh, gồm:

- Danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển và dự phỏng vấn;

- Danh mục tài liệu ôn tập;

- Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, phỏng vấn.

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2014 thông báo để các thí sinh dự xét tuyển biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- GĐ, PGĐ Quỹ;

- Thí sinh dự tuyển;

- HĐXT viên chức Quỹ năm 2014;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

(đã ký, đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Thị Thương Huyền


Tài liệu đính kèm:
Danh sách phỏng vấn và tài liệu ôn tập
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo: Về việc thực hiện thu phí qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020(04/01/2020 - 16:04)
Thông báo Kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019(24/12/2019 - 10:31)
Thông báo về việc triển khai thu phí từ 16/12/2019(15/12/2019 - 07:58)
Thông báo: Về việc điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ quận Hải An sang Sở Tài Chính (30/11/2019 - 14:26)
Thông báo: Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019(01/11/2019 - 08:18)
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thi công chức lĩnh vực tài chính năm 2019(21/10/2019 - 17:01)
Quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tham gia quảng cáo, tài trợ tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019(18/04/2019 - 13:40)
Thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính(10/12/2018 - 17:40)
Thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin(10/12/2018 - 17:35)
Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Hải Phòng(24/11/2017 - 07:58)
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2016 tại thành phố Hải Phòng(14/08/2017 - 17:43)
Thông báo về việc triển khai tờ khai nộp phí qua internet(23/05/2017 - 23:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:

d