Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 665
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài chính
28/08/2018 - 18:27
Quyết định số 147/QĐ-STC ngày 28/8/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài chính


di QĐ 147. VP.signed.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d