Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 1916
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quyết định số 925/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
20/04/2019 - 10:24

Ngày 18/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 
gồm 37 TTHC , trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố (13 TTHC); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (07 TTHC); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (02 TTHC).

di-925-QD-CT.signed.TTHC lv TC.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d