Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 3213
Thành viên trực tuyến : 2
 
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 08/3/2019
09/03/2019 - 12:06
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 08/3/2019

di BC 23.TTra.signed.pdf
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d