Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 4985
Thành viên trực tuyến : 5
 
Lịch sử Sở Tài chính Hải Phòng
04/04/2019 - 17:04

                - Trụ sở cơ quan: Số 10/15A Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng.

                - Điện thoại: 0225.3859971; fax: 0225.3826125.

                - Website: haiphong.gov.vn/sotaichinh.

                - Quá trình hình thành và phát triển:

                Ngành Tài chính Việt Nam, ngành Tài chính Hải Phòng ra đời ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ một ủy viên phụ trách công tác Tài chính thuộc Ủy ban Cách mạng lâm thời Hải Phòng - Kiến An tiến tới sự ra đời và hợp nhất của Ty Tài chính Kiến An và Sở Tài chính thành phố Hải Phòng thành một tổ chức thống nhất.

                Bảy mươi hai năm qua (1945-2017), dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tài chính, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, Sở Tài chính Hải Phòng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu trưởng thành về mọi mặt, góp phần cùng toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố giành thắng lợi to lớn trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                - Những đặc điểm chính của địa phương, đơn vị:

                Năm 2017 là năm đầu thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

                Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và các thu khác của ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại thành phố Hải Phòng theo quy định của pháp luật.

                Về cơ cấu tổ chức, Sở Tài chính có 08 phòng trực thuộc với tổng số cán bộ công chức và người lao động đến thời điểm 30/6/2018 là 80 người; trong đó có 56 đảng viên. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: đại học 35 đồng chí, thạc sĩ 39 đồng chí, tiến sĩ 01 đồng chí và 05 đồng chí làm công tác phục vụ.

                Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu cao của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Tài chính Hải Phòng; nhiệm vụ tài chính – NSNN trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa

d