Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5377
Thành viên trực tuyến : 2
 
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa
08/04/2013 - 16:09

MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI HÓA

Ths – PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền

Xã hội hóa là một chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn xây dựng đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho con người, cho cộng đồng, để "giải quyết các vấn đề xã hội theo tinh thần xã hội hóa". Đây là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển. Chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực hoạt động xã hội được thể hiện qua Nghị quyết số 90/CP ngày 21/ 8/1997 về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và tiếp tục được điều chỉnh tại Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt độngtrong lĩnh vực  giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Qua 15 năm triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa, công tác xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao đã thu được những kết quả quan trọng: tiềm năng và nguồn lực to lớn của xã hội bước đầu được phát huy; khu vực ngoài công lập phát triển với những loại hình và các phương thức hoạt động mới, đa dạng, phong phú; khu vực công lập đã có nhiều đổi mới trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xã hội hoá đã bộc lộ những mặt hạn chế, bất cập. Hạn chế lớn nhất là tốc độ xã hội hoá còn chậm so với tiềm năng và chỉ tiêu định hướng; mức độ phát triển xã hội hoá không đồng đều giữa các vùng miền và cả giữa các tỉnh, thành phố, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội như nhau. Công tác quản lý còn bất cập cả trong định hướng phát triển, quy hoạch và chỉ đạo thực hiện. Việc triển khai thực hiện còn chậm và nhiều lúng túng. Quản lý nhà nước vừa gò bó, vừa buông lỏng; cơ chế chính sách chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu đồng bộ, còn chưa phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các lực lượng xã hội chưa được tổ chức và phối hợp tốt để chủ động, tích cực tham gia vào quá trình xã hội hoá. Khi thu nhập xã hội tăng lên, nhiều gia đình đã có khả năng tự túc về các nhu cầu giáo dục, y tế... (như du học tự túc, khám chữa bệnh ở các cơ sở tư nhân) việc sử dụng chế độ phí thấp  cho tất cả mọi người,  càng gây sức ép về ngân sách và làm hạn chế điều kiện để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, cho người nghèo, vùng nghèo, vùng khó khăn, đồng thời cũng không tập trung được cho những mục tiêu ưu tiên. Trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, các cơ sở công lập chiếm tỷ trọng lớn vẫn áp dụng cơ chế quản lý hành chính, chậm đổi mới chưa phát huy được tính năng động, tự chủ và trách nhiệm. Các cơ sở ngoài công lập chưa nhiều, cơ sở vật chất còn đơn sơ, nghèo nàn, đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu. Chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao, còn có những biểu hiện tiêu cực, thậm chí có những cơ sở đã vi phạm pháp luật.

Nguyên nhân của những hạn chế trước hết là do nhận thức còn chưa đầy đủ, xem xã hội hoá chỉ là biện pháp huy động sự đóng góp của nhân dân trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp. Tư tưởng và thói quen bao cấp vẫn còn khá nặng nề. Trong chính sách xã hội hoá, chưa quy định rành mạch về sở hữu của các cơ sở ngoài công lập; chưa phân định rõ sự khác biệt giữa các hoạt động có bản chất lợi nhuận và phi lợi nhuận trong các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, giữa phúc lợi cho người dân và việc bao cấp cho các cơ sở công lập. Thực tế đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp để vừa bảo đảm định hướng phát triển, vừa khuyến khích, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao. Xây dựng cơ chế, chính sách để đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao thể thao vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện để công tác xã hội hóa thực sự phát huy vai trò, động lực của nó trong quá trình đổi mới, phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao; thứ hai là tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo được thụ hưởng thành quả giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao ở mức độ ngày càng cao.

              Từ phân tích trên việc Xây dựng Đề án về Nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016, định hướng đến năm 2020 là bước đi cần thiết và quan trọng để công tác xã hội hóa trên địa bàn thành phố đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Toàn văn Dự thảo Đề án: De an XHH 2013.doc
Các ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi về Ban soản thảo Đề án - Sở Tài chính - Số 21, Điện Biên Phủ, Hải Phòng hoắc email: sotc@haiphong.gov.vn

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Trịnh Việt Hùng (11/08/2017 - 11h:59)
Chào a/c ! Theo dõi trên các trang mạng xã hội gần đây em có thấy Hải Phòng mình sắp di dời khu vườn trẻ để quy hoạch lại dải trung tâm và chuyển khu vườn trẻ về cung thiếu nhi . Nhân cơ hội này e gửi phản hồi mong a/c gửi góp ý này đến các ban lãnh đạo hải phòng.
Em có đang tham gia tập luyện môn xe đạp thể thao mạo hiểm, hiện tại thì bọn em đang tập luyện ở sân triển lãm Lê Chân nhưng do là sân chung có rất nhiều người qua lại nên dễ gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, do vậy đang rất muốn có một sân chơi riêng (skate park ) như ở các nước phát triển và mong các bác ban lãnh đạo Hải Phòng đầu tư xây dựng . Để thể thao Việt Nam có thể phát triển cùng thế giới và điều e nhận thấy rõ nhất ở chính bản thân mình là tránh xa được tệ nạn xã hội.
Một lần nữa rất mong a/c gửi phản hồi này đến các bác ban lãnh đạo, em xon cảm ơn !
Các tin đã đưa
Dự thảo Nghị quyết của HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017(28/02/2019 - 15:22)
Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019(28/12/2018 - 14:20)
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương(05/10/2017 - 10:49)
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng(14/11/2013 - 09:39)
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng(14/11/2013 - 09:36)
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa(08/04/2013 - 16:09)
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Tài chính Hải Phòng(07/04/2013 - 08:01)
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi năm 2013)(29/01/2013 - 08:46)

d