Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 6580
Thành viên trực tuyến : 18
 
Nội dung kiến nghị của cử tri huyện Cát Hải ngày 29/5/2013
13/06/2013 - 08:59

Nội dung kiến nghị của cử tri huyện Cát Hải

* Nội dung:

Tiếp tục đề nghị thành phố quan tâm, sớm bố trí kinh phí và có tỷ lệ hỗ trợ ưu tiên cho huyện để đảm nhận 6 nội dung trong chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng Sông Hồng- Hải Phòng 2013, tại thành phố.

Trả lời:

Năm du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 do thành phố Hải Phòng đăng cai tổ chức có yêu cầu: nội dung các hoạt động phải bám sát chủ đề  “Văn minh sông Hồng”, lồng ghép với các sự kiện, các lễ hội lớn của vùng và thành phố Hải Phòng trong năm 2013.

Căn cứ Kế hoạch số 6538/KH-UBND ngày 03/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 Phân bổ dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng- Hải Phòng năm 2013. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải được phân công tổ chức thực hiện Lễ hội làng Cá Cát Bà gồm chuỗi các sự kiện: Lễ hội làng Cá Cát Bà, du lịch khám phá Vịnh Lan Hạ, Vườn Quốc gia, đua thuyền rồng trên biển, hội thảo về Khu dự trữ sinh quyển thế giới, hội thảo toàn quốc về du lịch lữ hành, du lịch cộng đồng tại xã Việt Hải….Kinh phí tổ chức các hoạt động của huyện Cát Hải là 1.700 triệu đồng, trong đó: ngân sách thành phố cấp 700 triệu đồng, các đơn vị tự xã hội hóa 1.000 triệu đồng. Khi đề xuất phân bổ kinh phí như trên, các ngành và Sở Tài chính đã căn cứ nhiệm vụ được giao của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, trong đó có tính tới yếu tố ưu tiên cho cũng như khả năng huy động xã hội hóa của huyện đảo.

Căn cứ dự toán được giao, Sở Tài chính đã cấp phát kinh phí kịp thời để Ủy ban nhân dân huyện chủ động triển khai các nhiệm vụ. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chủ động cân đối kinh phí, đồng thời tăng cường huy động xã hội hóa để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, góp phần tổ chức thành công Chương trình Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng- Hải Phòng năm 2013 trên địa bàn thành phố.

(Phòng Ngân sách Huyện xã)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d