Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312300
Khách trực tuyến : 7640
Thành viên trực tuyến : 18
 
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019
27/06/2019 - 11:13

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

06 tháng đầu năm 2019

Thc hin Kế hoch s 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 ca y ban nhân dân thành ph trin khai thc hin công tác qun lý thi hành pháp lut v x lý vi phm hành chính năm 2019 trên đa bàn thành ph Hi Phòng; ngày 26/6/2019, S Tư pháp có văn bản số 983/STP-QLXLVPHC&TDTHPL đ ngh các s, ban, ngành; các cơ quan được t chc theo ngành dc đóng trên đa bàn thành ph; y ban nhân dân các qun, huyn gi báo cáo công tác thi hành pháp lut v x lý vi phm hành chính 06 tháng đu năm 2019 v S Tư pháp trước ngày 05/7/2019 (gi kèm theo bn đin t v hp thư: sotp.qlxlvphc@haiphong.gov.vn).

- V thi đim ly s liu: T ngày 01/01/2019 đến 30/6/2019.

- Đ ngh S Tài chính: Tng hp riêng s tin thu được t bán, thanh lý tang vt, phương tin b tch thu theo Quyết đnh x lý vi phm hành chính ca Ch tch y ban nhân dân thành ph hoc Phó Ch tch y ban nhân dân thành ph (trong trường hp được giao quyn).

- Đ ngh Văn phòng y ban nhân dân thành ph: Lp danh mc và sao gi các Quyết đnh x pht vi phm hành chính; Quyết đnh tch thu tang vt, phương tin vi phm hành chính; Quyết đnh áp dng bin pháp khc phc hu qu ca Ch tch y ban nhân dân thành ph hoc Phó Ch tch y ban nhân dân thành ph (trong trường hp được giao quyn).

- Đ ngh y ban nhân dân các qun, huyn: Bóc tách s liu ca y ban nhân dân cp huyn, y ban nhân dân cp xã, các cơ quan ngành dc đóng trên đa bàn (Tòa án nhân dân, Công an, các Chi cc,…) thành biu mu riêng.

Tài liệu đính kèm:

-Công văn số 983/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 26/6/2019 của Sở Tư pháp;

- Mẫuđề cương báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 củaBộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Mẫusố 1, 2 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”(25/11/2019 - 19:31)
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(09/10/2019 - 14:08)
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019(03/10/2019 - 16:49)
Họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(03/10/2019 - 16:46)
Mời họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(25/09/2019 - 15:01)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng(29/08/2019 - 08:11)
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố(22/08/2019 - 17:35)
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính(16/08/2019 - 10:48)
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính(08/07/2019 - 14:28)
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019(27/06/2019 - 11:13)
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(17/06/2019 - 09:08)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(20/05/2019 - 10:37)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài
Bộ Tư pháp khảo sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019