Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 1338
Thành viên trực tuyến : 4
 
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng
29/08/2019 - 08:11

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố, ngày 22/8/2019, Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho 600 đại biểu là đại diện lãnh đạo các s, ban, ngành thành ph, các cơ quan được t chc theo ngành dc đóng trên đa bàn thành phy ban nhân dân các qun, huyn; lãnh đạo Phòng Pháp chế, cán b Pháp chế các s, ban, ngành; lãnh đạo Phòng Tư pháp và cán b, công chc thc hin công tác qun lý x lý vi phm hành chính thuc y ban nhân dân các qun, huyn; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an và cán b Tư pháp - H tch các xã, phường, th trn. Đồng chí Trần Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp khai mạc và chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật Trung ương đã tập huấn chuyên sâu một số nội dung của xử phạt vi phạm hành chính, gồm: (1) Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; (2) Những trường hợp không lập biên bản vi phạm hành chính; (3) Những trường hợp phải lập biên bản vi phạm hành chính; (4) Trình tự, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính; (5) Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; (6) Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị tập huấn chuyên sâu là dịp để trang bị thêm kiến thức về xử phạt vi phạm hành chính cho những người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố, góp phần hạn chế những sai sót trong quá trình thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Qua đó đưa công tác xử phạt vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(09/01/2020 - 10:23)
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020(08/01/2020 - 17:20)
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019(02/01/2020 - 15:12)
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”(25/11/2019 - 19:31)
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(09/10/2019 - 14:08)
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019(03/10/2019 - 16:49)
Họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(03/10/2019 - 16:46)
Mời họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(25/09/2019 - 15:01)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng(29/08/2019 - 08:11)
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố(22/08/2019 - 17:35)
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính(16/08/2019 - 10:48)
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính(08/07/2019 - 14:28)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài