Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312251
Khách trực tuyến : 3908
Thành viên trực tuyến : 1
 
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
03/10/2019 - 16:49

Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Thc hin Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ngày 25/9/2019, S Tư pháp có văn bản số 1498/STP-QLXLVPHC&TDTHPL đ ngh các s, ban, ngành; y ban nhân dân các qun, huyn báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019. Báo cáo đảm bảo nội dung sau:

- Xây dựng Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (trong đó bao gồm cả báo cáo về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính về đất đai và lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của ngành, đơn vị, địa phương) gửi Sở Tư pháp chậm nhất ngày 06/10/2019.

- Báo cáo cần bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các văn bản nêu trên; Đồng thời, tập trung làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, lĩnh vực theo dõi của từng ngành, đơn vị, địa phương; Đánh giá hạn chế, tồn tại, đề xuất giải pháp, kiến nghị…

- Thời điểm chốt số liệu từ 01/10/2018 đến thời điểm báo cáo.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 1498/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 25/9/2019 của Sở Tư pháp;

- Mẫuđề cương báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 củaBộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Mẫusố 1, 2 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(09/10/2019 - 14:08)
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019(03/10/2019 - 16:49)
Họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(03/10/2019 - 16:46)
Mời họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(25/09/2019 - 15:01)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng(29/08/2019 - 08:11)
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố(22/08/2019 - 17:35)
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính(16/08/2019 - 10:48)
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính(08/07/2019 - 14:28)
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019(27/06/2019 - 11:13)
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(17/06/2019 - 09:08)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính(20/05/2019 - 10:37)
Nâng cao hiệu quả quản lý công tác xử phạt vi phạm hành chính(06/05/2019 - 13:53)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thành phố Hải Phòng triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến