Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312449
Khách trực tuyến : 6342
Thành viên trực tuyến : 15
 
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
03/10/2019 - 16:49

Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

Thc hin Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ngày 25/9/2019, S Tư pháp có văn bản số 1498/STP-QLXLVPHC&TDTHPL đ ngh các s, ban, ngành; y ban nhân dân các qun, huyn báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019. Báo cáo đảm bảo nội dung sau:

- Xây dựng Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (trong đó bao gồm cả báo cáo về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính về đất đai và lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của ngành, đơn vị, địa phương) gửi Sở Tư pháp chậm nhất ngày 06/10/2019.

- Báo cáo cần bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại các văn bản nêu trên; Đồng thời, tập trung làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, lĩnh vực theo dõi của từng ngành, đơn vị, địa phương; Đánh giá hạn chế, tồn tại, đề xuất giải pháp, kiến nghị…

- Thời điểm chốt số liệu từ 01/10/2018 đến thời điểm báo cáo.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 1498/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 25/9/2019 của Sở Tư pháp;

- Mẫuđề cương báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 củaBộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Mẫusố 1, 2 Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(09/01/2020 - 10:23)
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020(08/01/2020 - 17:20)
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019(02/01/2020 - 15:12)
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”(25/11/2019 - 19:31)
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(09/10/2019 - 14:08)
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019(03/10/2019 - 16:49)
Họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(03/10/2019 - 16:46)
Mời họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(25/09/2019 - 15:01)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng(29/08/2019 - 08:11)
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố(22/08/2019 - 17:35)
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính(16/08/2019 - 10:48)
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính(08/07/2019 - 14:28)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020