Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 2934
Thành viên trực tuyến : 0
 
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
25/11/2019 - 19:31

Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”

Nhằm thực hiện chức năng theo dõi thi hành pháp luật và đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khảo sát về “Đánh giá chất lượng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay” tại thành phố Hải Phòng. Theo sự đề nghị phối hợp của Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm nội dung trên. Theo đó, một số nội dung cụ thể của Tọa đàm như sau:

1. Về thành phần:

- Chủ trì tọa đàm: Đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp;

- Đồng chủ trì: Đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp.

- Thành phần:

+ Lãnh đạo các cơ quan tham luận tại Tọa đàm: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Tòa án nhân dân thành phố (Tòa hành chính), Phòng Tài nguyên và Môi trường quận/huyện: Ngô Quyền, Cát Hải.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

+ Đại diện lãnh đạo một số cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nêu trên: Phòng Cảnh sát môi trường - Công an thành phố, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, Các chi cục của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…;

+ Đại diện lãnh đạo một số Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện như: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn, An Dương, An Lão, Cát Hải;

+ Đại diện một số phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp.

2. Thời gian: Từ 8h00 ngày 28/11/2019.

3. Địa điểm: Phòng họp Sở Tư pháp.

  Tài liệu đính kèm:

Giấy mời số 1850/GM-STP ngày 22/11/2019 của Sở Tư pháp./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(09/01/2020 - 10:23)
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020(08/01/2020 - 17:20)
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019(02/01/2020 - 15:12)
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”(25/11/2019 - 19:31)
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(09/10/2019 - 14:08)
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019(03/10/2019 - 16:49)
Họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(03/10/2019 - 16:46)
Mời họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(25/09/2019 - 15:01)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng(29/08/2019 - 08:11)
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố(22/08/2019 - 17:35)
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính(16/08/2019 - 10:48)
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính(08/07/2019 - 14:28)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài