Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312449
Khách trực tuyến : 6225
Thành viên trực tuyến : 14
 
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
06/12/2017 - 07:53

Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến

Luật Tiếp cận thông tin

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân  thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị, đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Quyền này tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ở Việt Nam, việc bảo đảm quyền được thông tin của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 và tiếp tục được khẳng định trong Hiến pháp hiện hành năm 2013. Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 01/12/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ pháp chế của các Sở, ban, ngành; Phòng Tư pháp các quận huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức - hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lã Thanh Tân - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Trước khi ban hành Luật Tiếp cận thông tin, các nội dung về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin; trình tự, thủ tục tiếp cận thông tin…chưa được quy định một cách rõ ràng, cụ thể. Việc thiếu minh bạch, kịp thời trong cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước có thể dẫn đến nguy cơ rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, của cá nhân, gây khó khăn cho việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, cản trở quá trình hội nhập quốc tế, từ đó làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xác định là một trong những dự án luật cần ưu tiên ban hành trong nhóm các dự án luật liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân nhằm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.


Ở Hải Phòng, để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 2232/KH-UBND ngày 19/10/2016, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2017 và Công văn số 8564/UBND-NC ngày 30/11/2017 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố; đã in và phát hành 02 loại Tờ gấp pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin, gồm: “Tìm hiểu về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân” và “Tìm hiểu về quyền tiếp cận thông tin của công dân”;  đồng thời, đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố đối với lãnh đạo các Sở, ban, ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Lập danh mục và đang phối hợp với các Sở, ngành thực hiện rà soát 28 văn bản của thành phố có liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin.

Tại Hội nghị, ngoài việc giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin, gồm: Các nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; cách thức, phạm vi, chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin…; các đại biểu còn nghe Báo cáo viên pháp luật trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thi hành Luật và hướng dẫn một số nội dung cụ thể liên quan đến Quy chế nội bộ cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Đây là nhiệm vụ, yêu cầu đối với các cơ quan nhà nước để Luật Tiếp cận thông tin đi vào cuộc sống và phát huy ý nghĩa trong thời gian sắp tới./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020