Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312289
Khách trực tuyến : 3658
Thành viên trực tuyến : 6
 
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin
06/12/2017 - 07:53

Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến

Luật Tiếp cận thông tin

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân  thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị, đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Quyền này tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ở Việt Nam, việc bảo đảm quyền được thông tin của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 và tiếp tục được khẳng định trong Hiến pháp hiện hành năm 2013. Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 01/12/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ pháp chế của các Sở, ban, ngành; Phòng Tư pháp các quận huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ công chức - hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lã Thanh Tân - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Trước khi ban hành Luật Tiếp cận thông tin, các nội dung về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin; trình tự, thủ tục tiếp cận thông tin…chưa được quy định một cách rõ ràng, cụ thể. Việc thiếu minh bạch, kịp thời trong cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước có thể dẫn đến nguy cơ rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, của cá nhân, gây khó khăn cho việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, cản trở quá trình hội nhập quốc tế, từ đó làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Luật Tiếp cận thông tin đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xác định là một trong những dự án luật cần ưu tiên ban hành trong nhóm các dự án luật liên quan đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân nhằm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.


Ở Hải Phòng, để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 2232/KH-UBND ngày 19/10/2016, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2017 và Công văn số 8564/UBND-NC ngày 30/11/2017 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố; đã in và phát hành 02 loại Tờ gấp pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin, gồm: “Tìm hiểu về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân” và “Tìm hiểu về quyền tiếp cận thông tin của công dân”;  đồng thời, đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố đối với lãnh đạo các Sở, ban, ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Lập danh mục và đang phối hợp với các Sở, ngành thực hiện rà soát 28 văn bản của thành phố có liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin.

Tại Hội nghị, ngoài việc giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin, gồm: Các nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin; cách thức, phạm vi, chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin…; các đại biểu còn nghe Báo cáo viên pháp luật trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thi hành Luật và hướng dẫn một số nội dung cụ thể liên quan đến Quy chế nội bộ cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Đây là nhiệm vụ, yêu cầu đối với các cơ quan nhà nước để Luật Tiếp cận thông tin đi vào cuộc sống và phát huy ý nghĩa trong thời gian sắp tới./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài
Bộ Tư pháp khảo sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019