Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312456
Khách trực tuyến : 3551
Thành viên trực tuyến : 1
 
Công văn số 584/STP-PBGDPL Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của TTCP về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
10/10/2019 - 14:35

công khai thông tin

1.      Thông tin văn bản

Số / Ký hiệu:

584/STP-PBGDPL

Ngày ký:

19/4/2019

Họ, tên người ký/ Chức vụ:

Trần Quang Minh/Phó Giám đốc Sở

Trích yếu nội dung:

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của TTCP về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Lĩnh vực:

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Cơ quan ban hành:

Sở Tư pháp

Phân loại:

Công văn

Văn bản QPPL / Hành chính:

Văn bản hành chính

2.     Văn bản đính kèm: 584/STP-PBGDPL ngày 19/4/2019.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kết luận số 757/KL-STP công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại UBND phường Quang Trung, quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng.(10/10/2019 - 14:43)
Thông báo số 791/TB-STP về việc cung cấp thông tin đăng ký hành nghề các chức danh bổ trợ tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp thành phố HP(10/10/2019 - 14:43)
Thông báo số 711/TB-STP về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh HP Auseco(10/10/2019 - 14:42)
Công văn số 639/STP-XDKTVB Về việc chuẩn bị xây dựng các nghị quyết của HĐND TP tại các kỳ họp năm 2019(10/10/2019 - 14:41)
Công văn số 630/STP-QLXLVPHC Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1)(10/10/2019 - 14:40)
Công văn số 626a/STP-VP Về việc trực trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5(10/10/2019 - 14:39)
Công văn số 613/STP-XDKTVB Về việc báo cáo, đề xuất sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013(10/10/2019 - 14:38)
Thông báo số 609/TB-STP về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư(10/10/2019 - 14:37)
Thông báo số 608/TB-STP về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Qúy An(10/10/2019 - 14:36)
Công văn số 584/STP-PBGDPL Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của TTCP về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật(10/10/2019 - 14:35)
Thông báo số 580/TB-STP về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư(10/10/2019 - 14:34)
Thông báo số 569/TB-STP về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3(10/10/2019 - 14:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/15
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020