Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312289
Khách trực tuyến : 3817
Thành viên trực tuyến : 6
 
Hướng dẫn việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành có liên quan đến các Luật của Quốc hội có hiệu lực năm 2019
24/06/2019 - 16:38

 

Hướng dẫn việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành có liên quan đến các Luật của Quốc hội có hiệu lực năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; trong đó giao các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện chủ trì thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành có liên quan đến các Luật của Quốc hội có hiệu lực năm 2019;

Ngày 17/6/2019, Sở Tư pháp đã ban hành văn bản số 930/STP-XD&KTVB về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do thành phố ban hành có liên quan đến các Luật của Quốc hội có hiệu lực năm 2019, theo đó, Sở Tư pháp hướng dẫn và đề nghị các sở, ban, ngành triển khai thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố đang còn hiệu lực liên quan đến các Luật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý như sau:

1. Theo thống kê của Sở Tư pháp, có 13 Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực trong năm 2019. Đề nghị các sở, ban, ngành chỉ đạo lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố đang còn hiệu lực có nội dung liên quan đến các Luật này để thực hiện rà soát.

2. Trình tự, thủ tục rà soát văn bản, đề xuất hình thức xử lý văn bản thực hiện theo quy định tại mục 1 chương III Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017); các quy định tại chương IX Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Danh mục văn bản và kết quả rà soát đề nghị gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 10/7/2019.

Tài liệu đính kèm: Công văn số 930/STP-XD&KTVBngày 17/6/2019 của Sở Tư pháp; danh mục các Luật của Quốc hội có hiệu lực trong năm 2019 và cơ quan thực hiện rà soát và mẫu tổng hợp kết quả rà soát văn bản./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Giấy mời dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài(15/11/2019 - 16:45)
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp(11/11/2019 - 17:52)
Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019(06/11/2019 - 16:34)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V(07/10/2019 - 09:33)
Sở Tư pháp tổ chức chào cờ Tổ quốc, sinh hoạt dưới cờ và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(13/09/2019 - 13:38)
Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)(21/08/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Sở Tư pháp(20/08/2019 - 09:16)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025(07/08/2019 - 08:07)
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật(30/07/2019 - 14:07)
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/07/2019 - 09:10)
Giấy mời Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 09:30)
Về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản(24/06/2019 - 16:43)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài
Bộ Tư pháp khảo sát công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019