Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312396
Khách trực tuyến : 2066
Thành viên trực tuyến : 1
 
Về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản
24/06/2019 - 16:43

Về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản

Để tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đấu giá thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động, góp phần triển khai có hiệu quả, đồng bộ quy định của Luật Đấu giá tài sản, ngày 17/6/2019 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2217/BTP-BTTP đề nghị y ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện một số công việc như sau:

1.    Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập theo Luật Doanh nghiệp và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định; thông báo đến các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp đã chuyển đổi hoạt động của mình và đã được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc doanh nghiệp chưa chuyển đổi nếu sau ngày 01/7/2019 mà không thực hiện việc chuyển đổi thì theo quy định của Luật Đấu giá tài sản phải chấm dứt hoạt động hành nghề đấu giá tài sản.

2.    Sở Tư pháp hướng dẫn các doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập theo Luật Doanh nghiệp chủ động liên hệ và đề nghị người có tài sản đấu giá thanh lý các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã đấu giá thành; tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quán triệt, chỉ đạo cơ quan, tổ chức là người có tài sản đấu giá tại địa phương, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm có giải pháp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập theo Luật Doanh nghiệp sau khi chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được thu hồi công nợ, quyết toán thuế, bảo hiểm xã hội, thanh lý hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và chấm dứt hoạt động doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp.

3.   Rà soát đội ngũ đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương tính đến ngày 01/7/2019; trường hợp phát hiện người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Đấu giá tài sản thì Sở Tư pháp thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định. Riêng đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Đấu giá tài sản thì thời hạn 02 năm được tính từ ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực (ngày 01/7/2017).

Tài liệu đính kèm: Công văn số2217/BTP-BTTP ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc thi hành Luật Đấu giá tàisản./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Giấy mời dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài(15/11/2019 - 16:45)
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp(11/11/2019 - 17:52)
Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019(06/11/2019 - 16:34)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V(07/10/2019 - 09:33)
Sở Tư pháp tổ chức chào cờ Tổ quốc, sinh hoạt dưới cờ và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(13/09/2019 - 13:38)
Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)(21/08/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Sở Tư pháp(20/08/2019 - 09:16)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025(07/08/2019 - 08:07)
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật(30/07/2019 - 14:07)
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/07/2019 - 09:10)
Giấy mời Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 09:30)
Về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản(24/06/2019 - 16:43)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài