Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312395
Khách trực tuyến : 5057
Thành viên trực tuyến : 2
 
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
07/08/2019 - 08:07

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Ngày 22/7/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 1119/KH-STP về việc phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Việc ban hành Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tu dưỡng, rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, cũng thông qua phong trào thi đua tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, đảm bảo tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phân xây dựng Ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua hướng tới đối tượng là các Sở Tư pháp, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp với các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể như sau:

Thứ nhất: Đối với tập thể:

Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp với những nội dung và tiêu chí cụ thể như sau:

- Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả. Đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ

Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; tăng cường ứng dụng thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cung câp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân, doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, thực hiện bài trí công sở theo đúng quy định trong quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

              Thứ hai: Đối với cá nhân:

              Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp với những nội dung và tiêu chí cụ thể như sau:

              - Thực hiện, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả.

+ Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                - Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất tham gia đóng góp với cấp trên.

              - Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ làm, khó bỏ.

+ Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, kém hiệu quả.

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, đơn vị và của người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

+ Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

              - Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

+ Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

+ Đối với Lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

+ Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị.

+ Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

              - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

+ Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, không uống rượu, bia trong ngày làm việc, không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.

+ Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ.

+ Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, sinh nhật, tân gia... không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

+ Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

              - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với tính chất công việc và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

              - Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

                Theo Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các nội dung và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Giấy mời dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài(15/11/2019 - 16:45)
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp(11/11/2019 - 17:52)
Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019(06/11/2019 - 16:34)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V(07/10/2019 - 09:33)
Sở Tư pháp tổ chức chào cờ Tổ quốc, sinh hoạt dưới cờ và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(13/09/2019 - 13:38)
Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)(21/08/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Sở Tư pháp(20/08/2019 - 09:16)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025(07/08/2019 - 08:07)
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật(30/07/2019 - 14:07)
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/07/2019 - 09:10)
Giấy mời Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 09:30)
Về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản(24/06/2019 - 16:43)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài