Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 4983
Thành viên trực tuyến : 5
 
Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)
21/08/2019 - 15:23

Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (02/9/1945-02/9/2019)

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao; ngày 30/7/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 1162/KH-STP phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).

Đợt thi đua hướng tới đối tượng thi đua là tập thể các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Phong trào thi đua được thực hiện từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 27/8/2019 và ước đến ngày 31/8/2019 với những nội dung như sau:

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch về phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019 và các Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề của Sở gắn liền với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Động viên cán bộ, công chức, viên chức người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia để các phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị.

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ được giao, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hoặc chủ động xây dựng, đề xuất việc tổ chức thực hiện đối với các nhiệm vụ mới; Đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình để tập trung tổ chức thực hiện và hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ làm cơ sở bình xét và đề nghị khen thưởng.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiếp tục rèn luyện, nâng cao ý thức về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công vụ đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo Kế hoạch, Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành:

- Phối hợp, hướng dẫn các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và đề xuất việc biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc

- Tổng hợp đề nghị khen thưởng của các đơn vị, cá nhân trong toàn ngành báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng xét trình Giám đốc Sở Quyết định  khen thưởng theo quy định.

Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch số 1162/KH-STP ngày 30/7/2019 của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của thành phố Hải Phòng(22/01/2020 - 16:11)
Giấy mời dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài(15/11/2019 - 16:45)
Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp(11/11/2019 - 17:52)
Công văn về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2019(06/11/2019 - 16:34)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V(07/10/2019 - 09:33)
Sở Tư pháp tổ chức chào cờ Tổ quốc, sinh hoạt dưới cờ và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(13/09/2019 - 13:38)
Kế hoạch phát động đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019); 74 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)(21/08/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa”, “nói không với sản phẩm ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” của Sở Tư pháp(20/08/2019 - 09:16)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025(07/08/2019 - 08:07)
Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật(30/07/2019 - 14:07)
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng(25/07/2019 - 09:10)
Giấy mời Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 09:30)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài